Sočutnost, empatija – terapevti in čustva

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Sočutnost, empatija – terapevti in čustva

Prikaz 2 prispevkov - od 36 do 37 (od skupno 37)
 • Avtor
  Prispevki
 • #21030
  Robert Zupančič
  Participant

  Ker bi sam težko povedal lepše, si bom tule v spomin in v čast Bogdana Zepana, dovolil prilepiti en cel njegov zapis, ki se nanaša na relacijo sočutje – usmiljenje. Zelo dobro pojasni razliko med obema pojmoma:

  Ugotovil sem, da večina ljudi dobesedno sicer ne enači usmiljenje in
  sočutje, vendar ju praktično ne ločuje, čeprav je uporaba besede
  usmiljenje mnogo pogostejša v vsakodnevnem življenju.

  V konkretni pomenski relaciji je težko slediti leksikonom, slovarjem
  in različnim besednim »pojmovnikom«, saj se opirajo na različne vire in
  razlagajo različne ideje. V takšnih primerih opiranje na akademske
  naslove in vire ni smiselno, ker gre mnogokrat za ponavljanje istih
  idejnih zasnov ali pa za subjektivno dojemanje pomena besede, kar je
  nujno vezano na individualno razumevanje življenjskih okoliščin – lastne
  izkušnje. Po svoje je to pravilno, saj kolikor nas je, toliko je
  individualnih
  občutkov, čustev in misli, ki pogojujejo osebno predstavo ali
  prepričanje. Ti dve besedi morda lahko spadata v kolektivno prepričanje,
  vendar sam tega nisem zaznal v tej meri, da bi me prepričalo v skupno
  razumevanje pomena: usmiljenje in sočutje.

  Pa si malce pobližje poglejmo ti dve besedi in raznovrstnosti razlag
  njunega pomena. Ali je res naključje, da imamo dve besedi za en pomen
  (ne samo mi – Slovenci)?

  USMILJENJE

  Beseda usmiljenje je izvorno (v krščanstvu) najtesneje povezana z
  besedo »božje», torej »božje« usmiljenje. V mnogo verah, predvsem pa v
  krščanstvu, je usmiljenje eden glavnih božjih atributov. Mnogi krščansko
  usmerjeni avtorji poudarjajo to božjo krepost in vrednoto kot širši
  sinonim za ljubezen in sočutje, kar dokazujejo med drugim tudi z
  hebrejsko besedo »hesed« (chesed), katere pomen pa ni tako enostaven.
  Prevod besede hesed je lahko med drugim: prijaznost, ljubeča prijaznost,
  ljubeznivost, naklonjenost, milost, dobrota, sočutje, pa tudi
  ponižanje in sramota, kar je malce odmaknjeno od prejšnjih pomenov.
  Božja milost zaznamuje najvišjo obliko božje (lahko bi dejali
  univerzalne) ljubezni in sočutja, vendar je interpretacija svetega pisma
  v tem smislu povsem subjektivne narave, saj vsi ne moremo razumeti
  božje milosti v sopomenu sočutja in ljubezni, kar nam mnogi prokrščanski
  pisci zatrjujejo.

  Če se ozremo v vsebino stare zaveze, ki vsebuje šestinštirideset knjig
  (dr. Jakob Aleksič – 1967) najdemo uporabo besede usmiljenje v mnogih
  primerih, ki nimajo ničesar skupnega s sočutjem, odpuščanjem in
  ljubeznijo. Jezus pravi (Matej): blagor usmiljenim, kajti usmiljenje
  bodo dosegli. V Blagrih vidimo, da je usmiljenje pogojeno, saj bog
  podeljuje usmiljenje po zaslugah, božje usmiljenje si je treba
  prislužiti. V stari zavezi je to opazno v mnogih primerih, ko npr.
  Izraelcem za priznavanje
  enega samega boga, ta podari zmago nad mestom Jeriho itd. Ko pa so
  Izraelovi sinovi po smrti Gospodovega služabnika Jozue (po Mojzesovi
  smrti voditelj Izraela – naroda), zapustili svojega boga in sprejeli
  vero v različne bogove narodov okoli sebe (baal, astartam…), je boga
  zapustila vsa božja milost in jih je dal v roke roparjem, ki so jih
  zasužnjili.

  Če beremo staro zavezo dalje vidimo, da se je kasneje bogu »milo
  storilo« in se je svojega naroda Izraela usmilil, ter jim poslal
  (obujal) sodnike, ki so jih reševali iz rok sovražnikov. To je le en
  primer božje milosti ali usmiljenja kot ga razlaga stara zaveza.

  V angleškem prevodu biblije iz let 1604 – 1611 (King James Bible) se
  beseda hesed pojavi 248-krat (Scott Crawford) in to 149-krat kot milost,
  40-krat kot prijaznost, kot ljubeznivost 30-krat, v smislu dobrote
  12-krat, enkrat kot sramota in krivica itd. Torej tudi s pomočjo besede
  hesed, ki jo različni avtorji, ki razlagajo božje usmiljenje, tako radi
  uporabljajo kot dokaz absolutno pozitivnega apekta boga v krščanstvu –
  je nemogoče sprejeti »dejstvo« usmiljenja kot neodtujljivi del sopomena
  besed: ljubezen, sočutje in odpuščanje. To je namreč sklop besed, ki
  se v krščanstvu najpogosteje uporabljajo v kontekstu božjega usmiljenja.
  V svetem pismu se prav tako pojavlja pogojeno usmiljenje v smislu
  »zaslužnosti« ali »nezaslužnosti«. Če pogledamo odpuščanje kot enega
  močnejših atributov božje besede, lahko zelo enostavno – logično
  razumemo, da si je božjo milost ali usmiljenje potrebno prislužiti, kar
  pa je seveda daleč od brezpogojne ljubezni, sočutja in odpuščanja.

  Kakorkoli že, v stari zavezi je božja milost (usmiljenje) kot
  absolutno pozitivno čustvo ali odnos – povsem neprepričljivo razložena.
  Lahko si ogledamo praktično rabo v vsakodnevnem življenju.

  Prostorska ločenost. Prvo, kar je moteče v usmiljenju
  kot potencialno pozitivnem čustvu, je »ločevanje«. Če smo si ves čas
  prizadevali sprejeti pojem medsebojne enosti, nas usmiljenje postavi
  trdno v stanje razdvojenosti. Usmiljenje (nekateri zavračajo enačenje z
  milostjo, ki je izraz usmiljenja, kar je povsem napak – moje osebno
  mnenje) se ne more porajati v odnosu z nekom, ki je v istem položaju
  skupaj z nami, saj potem ne bi šlo za usmiljenje, temveč za sočutje.

  Prostorska ločenost pogojuje usmiljenje. Kadar je več oseb v enakem
  položaju – kadar imajo vsi identične težave, se zelo težko pri
  posamezniku vzbudi občutek usmiljenja. Ko se človek sooča s travmo, ki
  je skupna skupini, lahko izraža le pomilovanje do vseh, vendar izhaja iz
  samega sebe.

  Usmiljenje je torej pogojeno s prostorsko in situacijsko formo –
  odnosom med človekom, ki izraža usmiljenjem in osebo, ki izzove
  usmiljenje.

  Statusna ločenost je naslednji položaj, ki pogojuje
  in izzove usmiljenje. Navadno se zavedamo, da je usmiljenje (milost)
  oblika pokroviteljskega odnosa. In pokroviteljstvo se ne izraža v
  sočutju, pač pa v usmiljenju. Če se navežemo na milost, ki je izrazna
  oblika usmiljenja, je povsem naravno, da jo lahko izkaže le nekdo, ki je
  na višjem ali ugodnejšem položaju kot oseba, ki izzove usmiljenje. Tako
  pridemo do statusnega ločevanja, ki nikakor ni atribut sočutja, temveč
  usmiljenja.

  Obramba pred bolečino. Tretja okoliščina, ki poudarja
  bistveno razliko med sočutjem in usmiljenjem, je dejstvo, da je
  usmiljenje obramba pred bolečino, torej nesprejemanje travme ali težav –
  predvsem zavedanje o tem, da smo lahko srečni, da določeno trpljenje ni
  naše, temveč pripada nekomu drugemu, ki ga zaradi tega pomilujemo –
  izražamo usmiljenje.

  Na ta način lahko zelo hitro spoznamo, da usmiljenje, milost ali
  pomilovanje nikakor ni pozitivno čustvo, ki bi manifestiralo kvalitetne
  premike v smislu pomoči. Je čustvo ali občutek, ki je v najosnovnejši
  obliki pogojeno, tolaži osebo, ki to čustvo izraža do druge osebe in ji
  daje občutek varnosti. Ne bom se spuščal v razpravo o tem, koliko je tak
  občutek iluzija ali stvarnost, vendar je verjetno samo po sebi jasno,
  da usmiljenje ni nekaj takšnega, za kar naj bi si, v okviru duhovnega
  aspekta človeka – prizadeval posameznik. Toda jasno je, da je vse
  stvar subjektivnega razumevanja in individualne odločitve – kako in kaj
  bomo izražali – seveda v okviru ravni osebne zavesti.

  SOČUTJE

  Ena od ključnih značilnosti sočutja je – za razliko od usmiljenja – nepogojenost.
  Prav tako sočutje ne razdvaja – nasprotno, gre za močan čustveni izraz,
  ki združuje dva ali več ljudi globoko v srcu. Podlaga za sočutje je
  empatija in ljubezen. Morda bi lahko definirali sočutje tudi kot
  zavestni izraz brezpogojne ljubezni. Ena od definicij (ki se nujno pojavljajo) sočutja je: empatija in simpatija.

  Empatija pomeni soobčutenje – sposobnost vsakega
  čustvovanja sposobnega bitja, da zazna in prepozna čustva in občutke, ki
  jih izraža druga oseba na vseh ravneh – fizični, čustveni, mentalni in
  duhovni ravni. Empatiji pravimo tudi jasnočutnost.
  Pomeni tudi sprejemati človeka takšnega kot je, kar pomeni, da ga lahko
  tudi razumemo – njegova dejanja, misli in čustva. Empatija se pojavlja v
  vsakem človeku, mnogih živalih in je prisotna tudi v rastlinskem svetu
  (Cleve Backster in drugi – primarne zaznave). Je podzavestni in tudi
  zavestni pojav.

  Energijski center za empatijo se nahaja v tretji čakri
  – manipuri, kjer se šele z realizacijo tega psihološkega atributa lahko
  z dvigom zavesti na transmaterialni nivo zavesti – četrti energijski
  center, manifestira nesebična ljubezen in sočutje.

  Opredelitev psihologov je, da pomanjkanje empatije pri človeku pomeni
  sociopatsko oziroma psihopatsko osebnost. Sam menim, da gre za
  realizacijo psiholoških komponent v tretji čakri, ali pa tudi ne. V
  kolikor se človeška zavest ne dvigne iz nivoja druge čakre in realizira
  atribute tretje, človek empatije ni sposoben, ga pa zanesljivo ne bi
  opredelil kot osebnostno neuravnovešenega, saj je morda skoraj polovica
  populacije na tej stopnji zavesti in mnogokrat neuravnovešeni, ki imajo
  določena
  pooblastila, sodijo druge v okviru lastne projekcije.

  Otroci in mlajši – predvsem do 12 leta starosti izražajo močno
  empatijo, kar je zlahka razumljivo, če se zavedamo, da predstavlja
  solarni pleksus (tretja čakra) »otroške« možgane ali pa nivo nižjega
  mentalnega telesa. Otroci še nimajo povsem razvitega zaporednega
  (razumskega) mišljenja in posledično občutijo mnogo več kot odrasli, ki
  smo v konvencionalnem osebnostnem razvoju usmerjeni k razumski
  inteligenci – logiki in analitiki.

  Simpatija kot pozitiven čustveni odnos ali
  naklonjenost do druge osebe hipotetično lahko izrazi empatijo (znano je,
  da je empatija najbolj izražena med čustveno tesno povezanimi bitji),
  torej bi empatiji lahko dejali tudi nadgradnja simpatije.

  Nesebična ljubezen – v primeru, da je prisotna ob
  simpatiji in empatiji, pa zanesljivo pripelje do sočutja. Nesebično
  ljubezen bi lahko najbolje ponazorili z čistim altruizmom. Teoretični –
  čisti altruizem deluje po principu dajanja iz srca, brez plačila in
  priznanja, ter se ne ozira na družbene standarde ali sociološke vidike,
  kot npr. altruizem, ki je pogojen z dolžnostjo. Altruizem lahko označimo
  kot neosebno ljubezen. Ta izvorna ljubezen, ki jo večina religij
  priznava kot
  sinonim za boga, ne pozna pogojenosti, odvisnosti, razločevanja. In s
  to ljubeznijo v srcu se brez težav izraža sočutje.

  Sočutje večina filozofij in religij postavlja na
  najvišje mesto – na vrh vseh moralnih vrlin. Za razliko od empatije,
  sočutje samo po sebi izraža brezpogojno ljubezen, saj je sočutje samo –
  nesebično in v najvišji obliki tudi neosebno. V praksi vsakdanjega
  življenja je večinoma prisotna tudi medosebna nota ljubezni, ki na nek
  način »pogojuje« in rangira stopnjo sočutja, kar bi sam ocenil kot
  »nadzvrst« usmiljenja, ne pa sočutje.

  Kakor koli že, sočutje ne priznava razlik in ločevanja, ne analizira
  dobrega in slabega, ne išče pogoje za ali ne, v sočutju ni prisoten
  dualizem, racionalizem ali kakršen koli sebični individualizem, temveč
  izhaja iz globine popolnoma odprtega srca in simbolizira, kot sem že
  dejal – brezpogojno ljubezen.

  Sočutje poleg empatije izraža tudi prevzemanje občutenj in čustev,
  žalosti in bolečin – v samega sebe in se obenem spontano aktivira
  delovanje v namenu pomoči – pomoči potrebnim. Vzroki, okoliščine, čas in
  prostor, ideali ali prepričanja, zakoni in pravila, mnenja in
  konvencionalizem – ne pogojuje izraza sočutja in nesebične pomoči. In to
  je velikanska razlika med usmiljenjem in sočutjem.

  Poglejmo si nekaj primerov usmiljenja.

  Janez X se v družbi svojih prijateljev sprehaja po mestu. Na klopi v
  parku zagleda starejšega gospoda, ki daje vtis brezdomca in prosjači
  mimoidoče. Janezu vzbudi občutek krivde, vendar zaradi prijateljev ne
  stopi do brezdomca. Ko se ustavijo v bližnjem lokalu, se Janez opraviči
  in steče do parka, kjer podari staremu brezdomcu 10 €. To je klasičen
  primer usmiljenja, saj je Janez X pogojeval svojo pomoč z mnenjem (ali
  vedenjem) svojih prijateljev, torej se je svojega dejanja – pomoči
  starcu –
  sramoval.

  Mojca Y gleda televizijski program, kjer predvajajo reklamo za pomoč
  lačnim. Prikazujejo prizore sestradanih, podhranjenih otrok in Mojci se
  utrne solza. Pomiluje te otroke, vendar je njena prva misel: kako
  žalostno – in kakšna sreča, da imajo moji otroci in moja družina vse,
  kar nam je potrebno. V bistvu jo je strah in z usmiljenjem izraža
  obrambo pred notranjo bolečino, da se vse to lahko pripeti njej in
  njenim bližnjim.

  Polde Z sedi na vrtu lokala, kjer sodeluje v pogovoru s sodelavci in
  sodelavkami iz službe. Govorijo o revščini v svetu in tudi v Sloveniji.
  Dekleta se zgražajo nad brezbrižnostjo bogatih in Polde ves vnet
  pritrjuje. Svoje »usmiljenje« izraža zaradi večine, predvsem zaradi
  deklet, katerim želi biti všečen. Njegovemu izrazu bi lahko mirno dejali
  »lažno« usmiljenje, saj gre za povsem sebične razloge, ki niti nimajo
  nikakršne skupne točke s predmetom pogovora.

  Koliko ljudi joka pred tv-jem in časopisom, ki kažejo umirajoče zaradi
  lakote in bolezni pa v svoji soseščini nikoli ne pomagajo sočloveku…
  Koliko ljudi je pripravljeno skočiti v blaten jarek in pomagati
  nezavestnemu alkoholiku, ki ves pobruhan in krvav leži v njem… Koliko
  ljudi je pripravljeno podariti pol svojega obroka, ki ga imajo za malico
  – lačnemu neznancu…. Koliko ljudi je pripravljeno pomagati nekomu, ki
  je v istih težavah kot oni – vendar ob vsem samopomilovanju ne zmorejo
  niti čustva usmiljenja… Koliko ljudi ima čas prisluhniti nesrečnemu,
  ki potrebuje le dušo, ki bi poslušala njegovo zgodbo o nesreči in
  žalosti… Večina ljudi, ki pomiluje invalide, v prvi vrsti izraža v
  svojem srcu srečo, da so sami zdravi… Koliko ljudi je pripravljeno v
  beli obleki leči pod avto in pomagati nekomu, ki je imel defekt…
  Koliko ljudi je pripravljeno brezplačno zapraviti svoj dragoceni čas,
  čeprav bi nekomu podarili sonček v srce in tolažbo v dušo… Koliko
  iskrenosti je
  sploh v nas, da si vse to priznamo???

  Usmiljenje ali sočutje – kaj menite?

  Avtor: Matjaž Bogdan Zepan (vir: http://www.duhovnost.eu/sl/Osebna_rast_in_odnosi_1/Usmiljenje_in_socutje/)

  ROBERT ZUPANČIČ

  Lepo je če deliš
  #21031
  glas
  Participant

  Robert Zupančič wrote: usmiljenje in sočutje.

  Mislim, da že vsaka beseda sama dosti pove o svojem pomenu..

  usmiljenje – toraj se ti mora že v štartu nekaj smiliti.. Smiljenje pa v osnovi že pomeni, da razumevaš, da se osebi dogaja krivica.. Toraj moraš kot oseba ze v osnovi verjeti v zablodo, da krivica obstaja (in imeti tako duhovno prepričanje).. In če tako razumevaš svet, nato lahko z “usmiljenjem” operiraš ko nek tolažnik, da daješ vsaki osebi nato takšna čustva, da blažiš njeno stanje.. Toraj ker se v svetu dogaja veliko “krivic”, jih je lahko na vsakem koraku glihati, ljudem dajati potuho, da so res ubogi, svet je krivičen in posledično se ti oni kot žrtve smilijo in ti jim daješ usmiljenje in čustva, ki jih kot žrtve iščejo in rabijo, če želijo obdržati svoj položaj žrtve..

  sočutje – nekdo nekaj doživlja/čuti, ti pa kot sočlovek pa lahko preko naravnih sposobnosti to tudi čutiš! In če si dovolj prečiščen in čustveno zrel potem zmoreš SOčutit. Čustveno zrel omenjam zato, ker če nisi resnično razčistil sam v sebi že z vsemi čustvi in si jih sposoben nenavezano čutit (spuščati skozi sebe), potem še nisi sposoben sočutenja, ker potem ne moreš sočutiti tistih čustev, ki jih že v osnovi nisi zmožen čutiti, brez da bi se za njih zaprl, oziroma, da bi se ti vklopil obrambni mehanizem pred njimi.. Če namreč pri čustvenem stanju kake osebe, pri sočutenju začutiš čustva, ki jih ne zmoreš sprejemati, potem ta čustva enostavno v reakciji obrambe povoziš s svojimi obrambnimi čustvi jeze, žalosti, čustvi usmiljenja, ki jih lahko nato začneš dajati in podobno.. lahko pa se enostavno le zablokiraš za sočutenje in ne čutiš več čustva, ki ga pri sebi še ne zmoreš sprejeti..

  Toraj stanje brezpogojnega stanja sočutenja, predstavlja čustveno in duhovno zrelega človeka, ki ima hkrati seveda odprto srce, da čuti vse okrog sebe in se ne rabi več blokirati pred svetom..

  To je stanje v katerem je SOČUTJE sploh možno!

  In ko v tem stanju prihajaš v stik z vsemi ostalimi ljudmi, ki se nahajajo v raznih situacijah in stanjih, je seveda prvo kar je pomembno da vzdržuješ stanje sočutja v svoji čisti obliki, in ta prostor ki si ga ustvaril/a ti daje možnost v trenutku poiskati pravi odziv, pravo besedo, pravo povratno informacijo za osebo s katero imaš opravka.. Zelo dobro je poznati tudi vse tipe čustvenih iger in vse tipe identifikacij, v katere so ljudje ujeti.. Ker potem zmoreš mnogo bolje “pravilno” reagirati, se odzivati in posledično pomagati osebi izven njenih čustvenih dram..

  Lepo je če deliš

  “Synchronicity is God’s way of remaining anonymous.”

Prikaz 2 prispevkov - od 36 do 37 (od skupno 37)
 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.