Šola osebne rasti

Forum Duhovnost Forumi Šola osebne rasti Šola osebne rasti Šola osebne rasti

 • Avtor
  Prispevki
 • #23480
  tadej pretner
  Moderator

  Glede na to, da je konec marca na državni ravni izšel Pravilnik, na osnovi katerega so različne oblike bioterapije brisane iz seznama pri nas dovoljenih zdravilskih metod, sem Šolo za bioterapevte preoblikoval v Šolo osebne rasti.

  V nekaj dneh bo ustrezno predstavljena na spletni strani, kjer bo tudi ustrezna prijavnica (trenutno je še “stara”). Če želi kdo prijavnico takoj, naj me kontaktira na osebni mail: tadej.pretner@gmail.com

  ŠOLA OSEBNE RASTI

  Kvantne
  metode samorazvoja in terapevtskih pristopov

  Temeljni cilj šole je razvoj osebnih potencialov
  udeležencev. Program je zasnovan na modernih kvantnih pristopih
  osebne rasti, podprt z nekaterimi kompatibilnimi klasičnimi prvinami
  iz Taoizma, Ajurvede in Tradicionalne kitajske medicine. Ne vsebuje
  nikakršnih metod preprogramiranja uma, ampak metode, ki vodijo v
  življenjsko spontanost.

  Osnovne informacije:

  – Program šole bo izpeljan v desetih (10) modulih,
  vsak modul pa bo trajal 12 ur (sobota in nedelja od 9.00 do 15.00).

  – Predvideni datumi posameznih modulov so:
  1.
  modul: 27. in 28. september 2014
  2. modul: 25. in 26. oktober
  2014
  3. modul: 15. in 16.november 2014
  4. modul: 13. in
  14. december 2014
  5. modul: 10. in 11. januar 2015
  6.
  modul: 14. in 15. februar 2015
  7. modul: 07. in 08. marec
  2015
  8. modul: 11. in 12. april 2015
  9. modul: 16. in 17.
  maj 2015
  10. modul: 06. in 07. junij 2015

  – Moduli bodo vsebovali naslednja področja:

  *Energijski ustroj
  vesolja:
  eter, univerzalna energija eterične
  ravni, torzijsko polje, metafizična
  struktura vesolja,
  polarnost, materialna in
  holotropska raven,
  zakonitosti
  materialnega sveta,
  vorteksi,
  enostavna in kompleksna polja realnosti,
  arhetipi
  ;

  * Energijski ustroj človeka: avrična telesa,
  srednji steber, svetlobno telo, pojem duše in
  individualnega
  duha, čakre,
  razvoj duše v fizični realnosti,
  inkarnacija svetlobnega telesa v sistem

  duša-avra-fizično telo;

  * Psihološki ustroj človeka:
  struktura osebnosti,
  evolucija čustvene
  zrelosti, bolečinska telesa,
  čustvena identiteta, eneagrami;

  * Razumevanje ozadja vedenjskih in zdravstvenih
  problemov:
  principi nastanka karmične energije

  na astralni ravni, večdimenzijsko ozadje podzavestne čustvene
  energije (telesne napetosti,
  strukura celičnih receptorjev,
  nevropeptidi, epigenetika
  );

  * Razumevanje pojma ozemljitve z
  vajami ozemljevanja
  , povezava z instinkti, sram
  in krivda,
  pogojena in globinska samozavest, strah in
  anksioznost,
  tehnike odpravljanja strahov;

  * Bazični principi osebne rasti, namera in
  čiščenje namere
  , iluzija
  razmišljanja v sosledju vzrok
  -posledica, zablode nekaterih
  pristopov osebne rasti;

  * Tehnike vzpostavljanja energijske pretočnosti
  telesa: proces prisotnosti, bazični zhan zhuang,
  zhan zhuang
  organov, tehnika brisanja vorteksov,
  razvoj
  intuicije,
  Sedona metoda, osvobajanje

  blokad na srčni ravni, vaje aktivacije hare,
  energijsko čiščenje bivalnih prostorov;

  * Tehnike dela s torzijskim
  poljem:
  zavestno vzpostavljanje torzijskega
  polja,
  equilibrium brez
  namere, equilibrium
  z namero – usmerjanje torzijskega polja z mudrami,
  theta
  equilibrium,
  kvantna in theta manifestacija, theta vrtinec,
  zdravljenje odnosov (kvantni hooponopono), itd.

  Trajanje vpisa in vpisni pogoji:

  Vpis v Šolo osebne
  rasti traja do 31.5. 2014 oziroma do zapolnitve prostih mest.
  Posebnih vpisnih pogojev ni,
  si pa
  pridržujem pravico, da udeležence, za katere ocenim, da so psihično
  preveč labilni,

  ne učim tehnike brisanja vorteksov.
  Če do tega pride,
  bo
  to
  pomeni
  lo,
  da bodo načeloma v šoli en dan manj od ostalih. V tem primeru jim,
  glede na opcijo plačila, ki so jo izbrali, vrnem 5 % od zneska kpl.
  šolnine.

  Cena šolanja:

  Cena posameznega modula,
  ki vsebuje ddv, je 120 Eur
  .

  Opcije plačila šolnine:

  1. Udeleženec je v Šolo
  osebne rasti dokončno vpisan s podpisom pogodbe in plačilom vsaj
  dveh modulov (skupaj z ddvjem 240 Eur). Ta znesek je namenjen za
  pokritje 9. in10. modula. Za ostale module p
  rejme
  udeleženec račun v šoli, oziroma, če se modula ne udeleži,
  po
  pošti, v času izvedbe predavanja, z rokom plačila 8 dni.
  Če
  udeleženec plača vse račune v predvidenem roku (8 dni),
  ima
  za
  osmi
  modul
  50%
  popusta
  ,
  tako da je v tem primeru skupna šolnina
  (9
  x 120
  )
  + 60

  Eur = 1.
  140
  Eur.

  2. Udeleženec lahko
  plača šolnino ob vpisu v enkratnem znesku. V tem primeru ima 200
  Eur popusta, kar pomeni: 10 x 120 Eur =
  1.200
  Eur – 200 Eur = 1.000 Eur

  3. Udeleženci, ki so se
  v preteklosti vsaj eno leto udeleževali mojega programa equilibrium,
  imajo 30% popusta,
  tako da znaša zanje skupna
  šolnina z vključenim ddvjem 840 Eur. Ob vpisu prav tako plačajo
  240 Eur, ta znesek pa je namenjen kritju zadnjih treh modulov. Za
  ostale module (7), prejmejo račune
  v
  šoli, oziroma, če se modula ne udelež
  jo,
  po pošti, v času izvedbe predavanja, z rokom plačila 8 dni.
  Prvih
  šest računov se bo glasilo na 86 Eur, sedmi pa na 84 Eur. Šolnino
  seveda lahko plačajo tudi v enkratnem znesku, a pri tem dodatnih
  popustov ni (torej 840 Eur).

  Kraj izvedbe
  predavanj:

  Osnovna šola Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2,
  1000 Ljubljana

  Za ostale informacije sem na voljo:
  tadej.pretner@gmail.com

  Vodja Šole osebne rasti: Tadej Pretner

  tadej pretner2014-06-17 20:24:16

  Lepo je če deliš
  #28143
  tadej pretner
  Moderator

  Konec februarja bodo na spletni strani novi teksti, ki se bodo nanašali na programe izobraževanj v sezoni 2015/2016. Tam bo tudi nova prijavnica in zainteresirani za Šolo osebne rasti mi jo torej lahko
  pošljete od konca meseca naprej. Plačilni pogoji šole so enaki kot lani (glej predhodni post v tej temi), program pa je malce osvežen in ga najdete tule:

  ŠOLA OSEBNE RASTI

  Kvantne metode
  samorazvoja in terapevtskih pristopov

  V Šoli osebne rasti bo
  tudi v sezoni 2015/16 organiziran program izobraževanja, namenjen iskalcem
  duhovnih resnic in vsem tistim, ki si želijo izboljšati kvaliteto lastnega
  življenja, se naučiti različnih pristopov samopomoči, kot tudi terapevtskih
  tehnik, s katerimi lahko pomagamo drugim. Temeljni cilj šole je razvoj osebnih
  potencialov udeležencev.

  Izobraževalni program je zasnovan na osnovah ezoterične in
  kvantne psihologije, podprt z nekaterimi kompatibilnimi klasičnimi prvinami iz
  Taoizma, Ajurvede in Tradicionalne kitajske medicine, poleg teoretične osnove
  pa vsebuje celo paleto praktičnih vaj, ki vodijo k življenjski spontanosti in
  sposobnost suverene pomoči drugim. Ne vsebuje nikakršnih metod preprogramiranja
  uma, ampak metode, ki vodijo v življenjsko spontanost.

  Program šole bo
  izpeljan v desetih (10) modulih
  , v katerih se ves čas prepletajo teoretične
  osnove s praktičnim delom. Vsak modul pa bo trajal 12 ur (sobota in nedelja od
  9.00 do 15.00).

  Šolanje izvajamo na O.Š.Livada, Ulica
  Dušana Kraigherja 2, Ljubljana.

  Moduli vsebujejo naslednja področja:

  a)
  Teoretični del

  Energijski ustroj vesolja: eter,
  univerzalna energija eterične ravni, torzijsko polje, polarnost,

  metafizična struktura vesolja,
  materialna in holotropska raven, arhetipi in entitete, zakonitosti

  materialnega sveta, vorteksi,
  enostavna in kompleksna polja realnosti;

  – Energijski ustroj
  človeka:
  avrična telesa, čakre, hara, srednji steber, svetlobno telo, pojem
  duše in individualnega duha, razvoj duše v
  fizični realnosti, inkarnacija svetlobnega telesa v sistem duša-avra-fizično telo;

  Psihološki ustroj
  človeka:
  struktura osebnosti, bazični, lažni in nepogojeni jaz, evolucija

  čustvene zrelosti, bolečinska telesa,
  čustvena identiteta, eneagrami;

  Razumevanje ozadja
  vedenjskih in zdravstvenih problemov:
  principi nastanka karmične

  energije na astralni ravni, več
  dimenzijsko ozadje podzavestne čustvene energije (telesne napetosti, strukura celičnih receptorjev, nevropeptidi,
  epigenetika, »zamrznjene« slike v možganih);

  Bazični principi
  osebne rasti:
  razumevanje pojma ozemljitve, instinkti in povezava z njimi,

  intuicija, sram in krivda, pogojena in
  globinska samozavest, strah in anksioznost, namera in

  čiščenje namere, iluzija razmišljanja v
  sosledju vzrok – posledica, zavestna manifestacija realnosti, zablode nekaterih pristopov osebne
  rasti;

  b) Praktični del, ki se nanaša na osebno rast

  – Tehnike dihanja: proces
  prisotnosti, jogijsko dihanje, integracija destruktivnih čustev z zvokom;

  – Tehnike vzpostavljanja energijske
  pretočnosti telesa:
  bazični zhan zhuang, dinamični zhan

  zhuang, zhan zhuang organov, kvantni
  zhan zhuang, akumulacija energije, aktivacija posameznih čaker in potencialov, vaje za aktivacijo hare, delo s
  »popolnimi« energijskimi dvojniki;

  – Vaje ozemljitve in povezave z
  instinkti;

  – Metode za odpravljanje destruktivnih čustev: Sedona metoda, metoda Carlo,
  enačica tehnike

  hooponopono za odpravljanje občutkov
  sramu in krivde, osvobajanje blokad na srčni ravni,

  tehnika brisanja vorteksov;

  – Druge metode samozdravljenja:
  equilibrium in equilibrium z namero, pri katerem torzijsko

  polje usmerjamo z mudrami (ayurvedski
  in TKM pristop), kombinacija brisanja vorteksov,

  zdravilnih kod in »vlečenja« energije
  prek določenih meridianov;

  – Zdravljenje odnosov: kvantni
  hooponopono;

  – Vaje za razvoj intuicije;

  – Energijsko čiščenje bivalnih prostorov
  (dva načina);

  – Tehnike manifestacije želene realnosti;

  – Odpravljanje entitet;

  Številne meditacije.

  c) Terapevtski pristopi

  – Tehnika polarne izravnave, delo s torzijskim poljem (klasični equilibrium,
  usmerjanje torzijskega polja z mudrami, theta equilibrium,
  delo na daljavo), brisanje vorteksov, kombinacija brisanja vorteksov, zdravilnih kod in
  »vlečenja« energije prek določenih meridianov, odpravljanje entitet;

  Dober občutek o vsebinskem programu šole da moja knjiga
  Integrirana osebnost http://www.tadej-pretner.com/knjigarna_integrirana_osebnost.asp Imajo jo v vseh večjih knjižnicah.

  Lepo je če deliš
  #28681
  tadej pretner
  Moderator

  Ker se približuje nov ciklus Šole za bioterapevte in paralelnega izobraževanja, dobivam na mail pogostokrat vprašanja, kakšna je razlika med obema programoma.

  Oba programa temeljita na istih osnovah, razlike pa seveda so.
  Šola osebne rasti traja skupaj 120 ur, paralelno izobraževanje, ki je načeloma dveletno, pa 72.
  Jasno je torej, da v programu paralelnega izobraževanja marsikaj spustimo oziroma ne obravnavamo tako poglobljeno kot v Šoli osebne rasti, ampak res bi težko opredelil, česa je v paralelne izobraževanju manj. To je precej odvisno od posamezne generacije – vsaki se skušam prilagoditi v okvirih mogočega, s tem, da na področjih, na katerih imamo ljudje največ problemov, programa kaj prida ne reduciram. Nenazadnje pa se je že tudi zgodilo, da je trajalo paralelno izobraževanje tri in ne le dve leti.

  Lepo je če deliš
  #29025
  tadej pretner
  Moderator

  Nekateri kandidati za Šolo osebne rasti bi radi zaradi usklajevanja obveznosti že sedaj vedeli za urnik šole v naslednji sezoni. Dokončnega urnika ne morem objaviti, saj mi bo morala v začetku septembra želene termine potrditi O.Š. Livada, kot najemodajalec razreda; najbolj verjetni termini, v katerih bo potekala šola pa so:
  – 19. in 20.09.2015
  – 17. in 18.10.2015
  – 14. in 15.11.2015
  – 12. in 13.12.2015
  – 09.in 10.01.2016
  – 13. in 14.02.2016
  – 05. in 06.03.2016
  – 09. in 10.04.2016
  – 14. in 15.05.2016
  – 04.in 05.06.2016

  Lepo je če deliš
  #30002
  tadej pretner
  Moderator

  Prvi iz serije video prispevkov, kateri govorijo o temah, ki se nanašajo na Šolo osebne rasti

  https://youtu.be/JOLTc7xe178

  Lepo je če deliš
  #30059
  tadej pretner
  Moderator
  #30267
  tadej pretner
  Moderator
 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.