Prebujeni gen

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Prebujeni gen

Prikaz 1 prispevka (od skupno 1)
 • Avtor
  Prispevki
 • #8855
  Anonimnež
  Nedejavno

  PREBUJENI GEN

  ČAS PONOVNEGA ŽIVLJENJSKEGA PREBUJENJA IN VSTAJENJA NAŠE CIVILIZACIJE

  JE NAŠE CIKLIČNO VESOLJNO SAMOBITNO GENSKO PREBUJENJE. TO CIKLIČNO PREBUJANJE NAŠEGA ŽIVLJENJSKEGA GENOMA SE VEDNO ZGODI NEODVISNO OD NAS SAMIH, IN JE ZATO NAŠE VESOLJNO SAMOBITNO ŽIVLJENJSKO DEJSTVO ,KI SE NAŠEMU RODNEMU GENU ZGODI VSAKIH 28OOO ZEMELJSKIH LET……

  Vsak med nami se kdaj vpraša kje je napaka: Ali je samo stvarstvo napaka, ali je napaka zgolj človek v njemu ?

  Odgovor je v nas samih, v naših genih, katerim vlada 28ooo letni cikel velikega galaktičnega leta, ki ga pravilno imenujemo cikel naše velike matere.

  Iz tega mojega samospoznanja izhaja moj zaključek, da se modrosti in pravega vesoljnega spoznanja ne da pridobiti in opravičiti drugače kot s podedovanim samobitnim genom, ki mu je dano, da se v določenem časovnem ciklu ponovno vesoljno samobitno samoprebudi skozi našo večno-sedanjo (rodno) življenjsko samoreprodukcijsko verigo.To spoznanje me utrjuje v prepričanju, da na Zemlji zadnjih 14ooo let vesoljno samobitnih modrecev sploh ni bilo, ker je enostavno enotna vesoljna samobitna zakonitost, ne samo naše ampak celotne vesoljne elementarne in življenjske genetike takšna, da ne dopušča izjem izven točno določenih časovnih ciklov.. Jabolka ne rodi plodu pred časom, ampak rodi ob svojem času zorenja, isto je z vsem in z nami vred.

  To napisano boste razumeli, ko bom pisal o ciklih satelitskih (sinovih) in planetarnih (očetovih) osončjih, zemeljskih in galaktičnih ciklih. Takrat boste tudi razumeli zakon t.i. štirih vesoljnih apokaliptičnih jezdecev-ciklov izmeničnih štirih letnih časov (sever –jug), ki vladajo vsej in vsaki elementarni in življenjski samopojavnosti.

  Ko boste dojeli in razumeli celotno vesoljno stvarstvo kot večno-sedanjo samodelujočo konstantno vseobsežno samobitnost, boste šele dojeli lastno večno-sedanjo rodovno samobitnost.Ta naša večno-sedanja rodovna samobitnost nas, kot krono celotnega vesoljnega življenja, prostovoljno in samoumevno zavezuje k skrbi za ostalo življenje flore in favne, saj nam le ta samobitno zagotavlja večno-sedanje preživetje. Mi živimo individualno samo enkrat, naš rod je večno-sedaj ( tako kot vse po zaslugi vesoljno samospoznanega človeka) ravno tako ujet v lastno večno-sedanjo

  samoreprodukcijo.

  Ko človek živi v ciklu teme, ne pozna lastne vloge kralja življenja v vesoljnem stvarstvu. Ko se njegov gen znova prebudi, se človek šele zave lastne vsemogočnosti in s tem lastne vsevesoljne življenjske odgovornosti.

  Mi se postavljamo z mnogo modreci.Upravičeno? Mnogi med nami se imajo za samooklicane modrece, ki si dovoljujejo soditi druge. Upravičeno? Razodel sem, da modrecev ni med nami, ker samo vseobsežno vesoljno dejstvo same enotne vesoljne zakonitosti ne dopušča izjem pred časom zorjenja. Mnogo univerz po svetu misli, da vzgaja modrece, a pri tem, te ustanove kvazi modrosti, niti ne znajo prebuditi akumulirane miseli v nas, ampak vse, brez izjem, mučijo v procesu učenja zgolj našo realizirano misel. Sedanjost je vesoljno dejstvo in enotna vrednost, ki v sebi nosi večno-sedaj vso našo skupno in individualno preteklost in prihodnost. Drugega dejstva ni, vse drugo je zgolj naša miselna utvara. Mi in vse je večno-sedaj samo v dimenziji sedaj, kjer je vsak konec sočasno začetek iste dimenzije in samotoka reke časa večno-sedaj. Toliko o naši modrosti.

  Moje pisanje ne služi samo vam, ampak celotnemu vesoljnemu življenju. Ne vabim vas,da mi sledite. Želim, da v imenu nadaljevanja življenja lastnega rodu praktično preverite moje navedbe in trditve. Vaša svobodna volja ostane s tem neokrnjena, vi sami odločate, ali jih boste zavrgli, ali sprejeli in preverili v lastni življenjski praksi.

  Da bi zadevo pravilno nastavili v tem ponovnem ciklu našega genskega prebujenja vam sporočam:

  Zemlja kot planet je večno-sedaj tu, kjer je. Ona je samo v tem ciklu našega osončja stara cca 5 milijard let. Zemlja je večno-seda
  j ujeta v lastno gravitacijsko polje, znotraj našega satelitskega (sinovega) osončja. Naše osončje pa je, kot celica našega telesa, ujeto v gravitacijsko polje galaksije. Galaksija pa je, tako kot smo mi ujeti v civilizacijsko zemeljsko gravitacijsko polje, ujeta v vseobsežno vesoljno samobitno gravitacijsko polje.

  V zemeljskem gravitacijskem polju se dogajajo njen lastni 28ooo letni samocikli (vesoljni potopi), pravilno njeni gravitacijski samonihaji. Satelitska osončja, kot je naše, sočasno umirajo in se rojevajo v 15 milijardnih ciklih zopet znotraj gravitacijskega polja, ki ga imajo v galaktičnem telesu, tako kot ga imajo naše celice znotraj našega telesa. Mi menjamo celice v sedem letnih ciklih, galaksija v 15 milijardnih ciklih. Mi imamo organe, ki delijo usodo naših teles, pravtako ima galaksija organe, ki delijo usodo njenjih 15o milijardnih ciklov. Ti organi galaksije so t.i. planetarna (očetova) osončja. Sedaj lahko dobite skico, od kje pridemo in kam gremo ob koncu-začetku posameznih ciklov našega osončja in galaksije. Tu bi želel opizoriti na imena faraonov 18. egipčanske dinastije, kot so Tutmozis –Amenofis, ki dajo anagram Monofizis-enotno telo.Vseobsežno vesoljno telo je večno-sedaj ista vseobsežna

  elementarna samodelujoča samoohranitvena samobitna konstanta, kjer človeški rod igra večno sedaj glavno igro skrbnika lastnega in vesoljnega življenja.

  Vsak med nami lahko sedaj dojame, da se moramo mi znati prilagajati tem ciklom same elementarne vesoljne pojavnosti-življenje, to je bilo in ostaja naša skrb. Tu vam je povedano zakaj Jezus »samo rojeni« (sedaj veste kako je samo rojen – po genu) lahko izreče besede: «Jaz sem življenje!«

  Mi ljudje ciklično naseljujemo, selimo, skrbimo,vzpostavljamo reprodukcijske verig flore in favne, po planetih gostiteljih življenja, ker s tem sami sebi omogočamo večno-sedanje preživetje. Kako se selimo? Selitev nam omogoča spoznanje genske kode vsake življenjske oblike, vključujoč dinozavre in t.i.«pra« vrste. Nato se naučimo ohraniti gensko kodo, živo več tisoč let, in na koncu osvojimo še postopek ponovne življenjske re-animacije genskih kod vsake vrste flore in favne in tudi lastnega rodu. Več tisočletna med sončna in tudi med galaktična potovanja selitve opravljamo s samodejnimi elektromagnetnimi agregati-negativne ionizacije magnetnih polj v njemu.

  Mnogi mislite, da Zemlja ne bi imela atmosfere ugodne za življenje brez flore. To ne drži! Zemeljsko atmosfero vzdržuje H20, voda, v kateri je kisik. Zemlja je v teoloških spisih imenovana Mati Devica-brezmadežnega spočetja človeka boga – homo dei. Malo razmigajte svoje možgane in zadeve povežite z genskim prebujenjem. Ko se homo sapiens preobrazi v homo-dei, tako kot se homo neandertalis gensko preobrazil v homo sapiensa.

  Da bi zadevo dokončno razumeli si predstavljajte štiri izmenične letne čase sever-jug Zemlje. Zemlja ima na ta način globalno temperaturno vednost – konstantno. Tako, kot ima Zemlja štiri letne čase, tako jih ima tudi naše osončje, kjer eno leto traja 123 zemeljskih let, 4×30,8 S/J je 123 let. Mimogrede naj omenim telo osončja, ki je enako podobi našega telesa, kjer tvorita os hrbtenico Sonce (glava) in Jupiter (spolovilo novo rojstvo), notranje organe tvorita Mars in Zemlja, trebušno votlino asteroidni pas, leva roka Uran s sateliti, desna roka Saturn in leva noga Neptun in Pluton desno nogo.Pluton vsakih 61,5 leta prečka Neptunovo tirnico in tako Osončje valovi – hodi. Venera in Merkur sta samo satelita Sonca.

  Ravno tako ima štiri letne čase S/J tudi galaksija. 47000 let je 28000 zemeljskih let ali eno galaktično leto. Galaktično telo ima isto sestavo, podobo kot osončje, samo da tu govorimo o glavnih planetarnih in satelitskih osončjih (zvezdne kopica), kjer črna luknja igra vlogo konca in začetka novega 150 milijard dolgega galaktičnega cikla.

  Kdor ima malo v glavi, dojema da na Zemeljske klimatske razmere vplivajo zgoraj opisani cikli štirih letnih časov Zemlje, osončja, galaksije. To je pravi opis teološke šifre štirih apokaliptičnih jezdecev neba. Današnji klimatologi razlagajo sanje, ne zavedajoč se lastnega pomračenega gena. Njihove razlage in neresnice le strašijo ljudi!

  Kasneje pri Einsteinavi zmoti bom govoril o EM-elektro magnetni sili in njenih frekvencah valovanja. Za sedaj bam razložil kako je življenje odvisno ad posamičnih EM frekvenc.

  Vsa zemeljska flora živi na EM frekvencah Zemlje, ko ta valavi skozi lastne štiri letne čase. Vsa zemeljska favna živi in je odvisna od EM frekvenc našega osončja, 4x 30,8 leta je 123 zemeljskih let ali eno leto osončja. Osončje odreja življenjska dobo tudi nam samim. Homo neandertalis živi en letni čas osančja cca 30 let, ko se preobrazimo v homo sapiensa živimo pol leta osončja cca 60 in nekaj let. Sedaj prehajama v homo dei – človeka boga in naša življenjska doba bo trajala eno leto osončja ali cca 120 zemeljskih let. Človeški rod se telesna ne razlikuje od živalskega genoma, človek se razlikuje od živali pa svojih mažganih. Naši mažgani delujejo na EM frekvenco galaksije in zato mi mislimo na najvišji možni EM frekvenci.

  KAKŠNA JE PREOBRAZBA NAŠIH MOŽGANOV V 28 OOO. LETNEM GALAKTIČNEM LETU ?

  Homo neandertalis ima življenjsko dobo cca 30 let in možgansko prostornino od 800 do 1200 ml. Neandertalec živi v galaktični zimi in zemeljski ledeni dobi – EM frekvenca galaksije je najnižja pozimi – tudi na Zemlji. Nekoč bom tudi razodel zakaj ima Zemlja S/J polarni led. Homo sapiens ima ravno tako »živalsko telo« z življenjska dobo. cca 60 let in z možgansko prostornino od 1200 do 1600 ml.

  Sedaj mi vsi znotraj tega galaktičnega cikla leta prehajamo v homo dei, človeka boga, ki bo imel povprečno življenjsko dobo 123 zemeljskih let in možgane s prostornino od 1600 do 2000 ml. Ta pojav opazimo pri naraščanju življenjske dobe in pri t.i. indiga otrokih.

  Današnja znanost in medicina rade sebi pripisujejo zasluge za dvig naše življenjske dobe!!! Upravičeno? Ko pa vemo,da se galaktična leta ponavljajo v ciklih, vemo pa tudi, da bomo 14 000 let

  tehnično-duhavno napredovali in 14 000 let nazadovali. .

  Za čas našega nazadovanja si ustvarimo šifrirane teološke spise, kot našo civilizacijsko zapuščino iz zadnjega civilizacijskega vrha – vala.

  Ti teološki spisi (vedenje o stvarstvu, beseda stvarstva-boga) so osnova vseh glavnih verstev sveta. Vera je zgolj osebna pot iskanju vesoljne resnice, in nič več. Isto je ateistično iskanje te vesoljne resnice našega bivanja.

  Mi napačna razumemo našo religioznost ! Ta regulira naš genom samobitno neodvisno od osebnega svetovnega nazora – ali smo individualno verniki ali ateisti. Religija je v naših genih kot naš akumuliran civilizacijski genski spomin.

  Toliko o resnici, ki si jo nekatere verske ustanove neupravičeno lastij, a pri tem nevede kršijo vesoljni človeški etični kodeks, ki je ne okrniti svobodno voljo slehernika med nami.

  http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1254387038/0

  Lepo je če deliš
Prikaz 1 prispevka (od skupno 1)
 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.