Naša večdimenzionalna identiteta DNK

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Naša večdimenzionalna identiteta DNK

 • Avtor
  Prispevki
 • #9508
  klemen11
  Član

  Naša večdimenzionalna identiteta

  Na osnovi članka »Kathara zdravljenje® – Bio-spiritualna odiseja« Rosaleen Tobin

  Predstavljam si, da imam vsaj eno lastnost, ki je skupna z večino, če ne z vsemi bralci te revije in sicer, da je celotno moje življenje duhovno iskanje ene ali druge vrste. Življenje brez globljega ali višjega namen od tistega kar sodobni 3D svet predstavlja, bi bilo kot bi se počutil zgolj le “živ in delno živ” (TS Eliot).

  Od sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja dalje sem raziskovala veliko različnih sistemov. Vedno znova sem se učila in odšla spet naprej. Spraševala sem se, kako bi vse to znanje sodilo skupaj, pri čemer sem notranje vedela, da prav v njem leži občutek izpolnjenosti in moč, ki sem ju iskala. Hrepenenje po ENOSTI je verjetno najmočnejša motivacija vsakršnih duhovnih iskanj. Imamo nekakšen celični spomin o globoki, intimni in celo strastni povezavi z Bogom ali Virom ali kakor koli poimenujemo to silo.

  V svoji duhovni odisejadi sem se seznanila s številnimi izrazi, ki se ponavljajo znotraj duhovnih krogov, kot na primer vnebohod, merkava, indigo, DNK, vnebovzeti mojster – učitelj, angel, avatar in še mnogi drugi. Vsi ti izrazi mi nekaj pomenijo. Vedela sem, da so pomembni, vendar niso bili vedno ustrezno umeščeni v širšo sliko. Prebral sem vse mogoče kar mi je prišlo pod roke, se udeleževala vseh obetavnih delavnic v želji, da bi s tem izpopolnila svoje razumevanje in izkušnje.

  Bio-duhovne identitete

  S Kathara sistemom zdravljenja sem se seznanila leta 2001, v obliki šestih avdio kaset z naslovom »Tangable Structure of the Soul« (Oprijemljiva struktura duše), ki jih je posnela Ashayana Dean. Vsaka avdio kaseta je obsegala predavanje in vodeno meditacijo. Na posnetku s prvega predavanja je bila razložena struktura naše več-dimenzionalne anatomije in sicer z besedami, ki so v meni globoko odmevale.

  Pojasnjeni so bili različni nivoji naše anatomije, od vsakodnevnih običajnih zadev, vse do samega Vira in sicer z izrazi kot so; jajcem podobne kapsule z imenom Hova telesa, ki se raztezajo iz notranjosti našega fizičnega inkarniranega telesa vse v področje tako imenovanih auričnih teles.

  15-dimenzionalna časovna matrica in ravni identitet

  The MCEO Freedom Teachings® Series © 1999 – 2011 A & A Deane

  Vsako od Hova teles je povezano z ustreznim nivojem identitete zavesti in prav tu, je vsebina zame postala zanimiva. Končno, učila sem se, kam sodijo posamezni deli naše anatomije! Na primer, drugo Hova telo je povezano z identitetoDuše (Torej tam se nahaja moja duša! Ni zgolj visela kar nekje v vesolju, kjer bi jo mogoče lahko z malo sreče tudi ujela!). Tretji nivo je Nadduša ali Monadični nivo. Ponovno so se pojavili izrazi, ki sem jih slišala že mnogokrat, vendar se mi tokrat niso zdeli več tako neoprijemljivi, saj sem si lahko predstavljala kaj pomenijo. Najbolj vznemirljiv pa je bil četrti nivo, nivo Kristosa ali Avatarja oziroma Maharski nivo. Temu je sledil še peti nivo, Rishi. Za nivojem Rishi so sledili nivoji, ki so se raztezali onkraj časa in prostora, vendar so bili še vedno del anatomije vsakogar od nas, to je nivoVnebovzetih mojstrov (Ascended Master). Do takrat, je skoraj vse kar sem prebrala ali slišala navajalo, da so le ‘posebni’ ljudje lahko avatarji, rishi ali mojstri. Tovrstnih pojmovanj duhovnih redov nisem nikoli mogla povsem sprejeti. Instinktivno sem namreč vedela, da je božji vir neskončno ljubeč in moder. Le kako se lahko hierarhija in vrstni redi povežejo z mojim dojemanjem Boga v mojem srcu in bitju? Vsebina s prve avdio kasete je bila zame pravo razodetje, vendar ne v smislu novosti vsebin, ampak zato, ker je bila povsem v skladu z mojim lastnim najglobljim dojemanjem in čustvi. To je bilo prvič, da sem se srečala z nekim sistemom, ki daje tolikšno dostojanstvo, enakost in vrednost vsakemu bitju v stvarstvu.

  Osnovna premisa strukture naše anatomije je bila opisana na način, da ima vse v stvarstvu, pa naj gre za amebo, mravljo, kravo, človeško bitje ali planet, neizpodbitno neposredno povezavo z Virom. To pa ne pomeni, da vse utelešene oblike obsegajo enake nivoje zavedanja, temveč to, da je celotno stvarstvo izraz Vira, ki se izraža na nešteto kreativnih načinov. Kot bi se Bog-Vir nadel podobo sleherne manifestacije, da bi se lahko učil, raziskoval, ljubil, raje kot pa da bi ustvaril nekaj ‘slabšega’ od sebe, da bi temu lahko gospodoval.

  Meditacija na prvem traku mi je pomagala, da sem vzpostavila povezavo z Rishi nivojem svojega bitja (peto »jajce« ali peti nivo Hova telesa). Rishi ni kakšno vzvišeno in oddaljeno bitje, za katerega naj bi verjela, da je pomembnejše in opaznejše od mene kot utelešene zavesti na prvi ravni. Rishi je del moje lastne identitete, ki me sprejema z enako mero ljubezni in spoštovanja, s kakršno sem ga pripravljena sprejeti tudi sama. Ta ljubezen in spoštovanje je bil ključen vtis, ki ga je meditacija naredila name. Do takrat sem za seboj imela že nešteto vodenih meditacij, s pomočjo katerih sem se povezovala z angeli in mojstrskimi energijami, vendar je bila sedaj razlika hkrati ekstremno subtilna in zelo pomembna.Rishi je bil nekakšen razširjen izraz mojega bitja, ne kot nekakšna oblast, ki bi jo morala ubogati ali jo malikovati. Šlo je bolj za vzajemno spoštovanje in čaščenje (worth-ship)!

  Dimenzije in Maharski ščit

  Sistem Kathara zagotavlja zelo koherenten pregled strukture stvarstva, vključno s fenomenom več-dimenzionalnosti. Preden sem se srečala s Katharo, sem velikokrat naletela na sklicevanja na četrto in peto dimenzijo in kot verjetno mnogi, tudi sama si nisem bila čisto na jasnem kaj to pomeni. Kathara definira dimenzije z zelo natančnimi pojmi. Vse podrobne informacije, izrazi in koncepti so zajeti v Kathara priročniku in predstavljeni na Kathara delavnicah. Kathara predstavlja paradigmo 15 dimenzionalne časovne matrice, ki temelji na 12 točkovni Kathara mreži. Slednja zgleda kot 12 točkovno drevo življenja. Zaradi razlogov, ki so pojasnjeni v priročniku in na delavnicah, je vsaka dimenzija povezana z določeno barvo, čakro, DNK vejo (DNA strand) in nivojem identitete zavesti.

  12 točkovna Kathara mreža

  The MCEO Freedom Teachings® Series © 1999 – 2011 A & A Deane

  Vsako Hova telo ali nivo identitete (kot na primer Duša, Nadduša…) zaobjema po tri dimenzije. Kathara se ukvarja z raziskovanjem izvorne človekove DNK zasnove ali tako imenovanim Blueprintom, ki je zasnovan na 12 stranem vzorcu DNK, kakor tudi z razlogi, zakaj je naša osnova postala okvarjena in kaj lahko naredimo zato, da jo popravimo.

  Temeljna tehnika Kathara zdravljenja je Maharski pečat. Beseda ‘Maharski’ kaže na četrto raven, raven identiteteKristo
  sa
  , ki se nahaja znotraj dimenzij 10, 11 in 12. To je nivo naše izvorne točke manifestacije, točka kreacije skozi katero smo sestopili iz nivoja čistega zvoka in svetlobe v individualizacijo; v tem pogledu zadržuje odtis našega izvornega namena, zaradi katerega smo se manifestirali. Ob zelo specifični uporabi barv, simbolov in zvoka lahko posameznik ponovno aktivira speče dele svojega bitja. Z redno uporabo tehnike Maharski pečat, se v energijskem polju telesa prične progresivno graditi steber bledo srebrne svetlobe, ki zdravi obstoječe energijske motnje tako na ravni zavesti, kot na ravni fizičnega telesa. Besedilo tehnike Maharskega pečata je prosto dostopno na straneh http://www.azuritepress.com.

  Maharski pečat ima širok nabor koristi. Najbolj pomembna korist je ohranjanje integritete polja, kot na primer zaščita pred kaotičnimi vsiljivimi energijami in ponovna povezava z ravnjo lastnega Kristosa, ki je prvi korak na poti ponovne vzpostavitve lastne povezave z Bogom-Virom. Zelo atraktiven vidik Kathare je uporaba svetih besedil ali psonov, tudi afirmacij, simbolov in tehnik gibanja. Poudarek je vedno na lastni moči in samozdravljenju. Kathara poučuje tudi, kako zdraviti druge s poudarkom, da izvajalec zdravljenja, zdravljenje le omogoča, spodbuja.

  Yunasai

  Avtorske pravice A&A Dean, 1999 – 2011, vse pravice pridržane
  The MCEO Freedom Teachings® Series © 1999 – 2011 A & A Deane

  Aktiviranje DNK

  Veliko ljudi občuti, da so se energije, ki prihajajo na zemljo, v zadnjih letih začele krepiti. Lahko bi rekli tudi, da Zemlja doživlja infuzijo višjih frekvenc. Te višje frekvence neposredno ustrezajo naši notranji večdimenzionalni strukturi, vejam DNK in nivojem zavedanja. Na primer, obstaja neposredna povezava med četrto čakro, astralnim telesom, četrto dimenzijo, zeleno barvo, četrtim nivojem auričnega polja itn. Večina ljudi na planetu deluje na osnovi aktivnih le treh vej DNK. To pomeni, da bodo kot fizično, lahko videli inkarnacijski nivo (prvo raven) sebe in drugih. S tem, ko v/na planet ali v osebo prihajajo višje frekvence energij, to omogoča aktiviranje tudi višjih vej DNK, s tem začnejo ustrezno naraščati tudi nivoji dojemanja višje dimenzionalnih realnosti. To je del procesa dimenzionalnega prehoda, v katerem posameznik progresivno reintegrira lastne višje frekvence identitet, kot na primer Duše, Nadduše ali Avatarja.

  Prvi nivo s katerim se bomo pričeli bolj temeljito integrirati je nivo Duše ter drugega Hova telesa. Nahajata se v dimenzijah 4, 5 in 6 in sta povezana s četrto, peto in šesto čakro, auričnimi telesi in ustreznim vejami DNK. V odnosu do auričnih teles, je četrti nivo povezan z Astralnim, peti z Arhetipskim in šesti z Angelskim auričnim telesom. Z dotokom višjih frekvenc energij, prične večina ljudi aktivirati svojo četrto in peto vejo DNK. To pomeni, da je zavedanje odprto nivojem stvarstva, ki obstajajo v četrti in peti dimenziji.

  Pomembno je izpostaviti, da so z aktiviranjem DNK povezani določeni simptomi, ki so lahko za nekoga moteči ali celo zaskrbljujoči. Še posebej to velja za ljudi iz določenih kulturnih paradigem, kjer je manjvredno vse, kar se ne da meriti ali zaznati z obstoječimi petimi čuti ali znanstvenimi napravami. Na primer, ko se aktivirata četrta in peta veja naše DNK, bomo začeli zaznavati realnosti, ki se nahajajo onkraj sposobnosti zaznave petih znanih čutov. Sanje lahko postanejo zelo stvarne, celo do mere popolnega zavedanja. Tudi če le občasno sanjate ali če vidite auro, postanete intuitivni, jasnovidni ali morda začnete komunicirati z bitji, ki niso v tem fizičnem svetu, to pomeni, da se pričeli z aktiviranjem četrte veje DNK! Po naravi stvari so tovrstni simptomi aktiviranja DNK znani mnogim od nas. V kolikor te procese aktiviranj razumemo, smo lahko v veliko pomoč drugim ljudem, da jim pomagamo ta aktiviranja čim bolj varno in gladko obvladati. Lahko da nas kdo vpraša: »Ali se mi meša?«. Odgovorite lahko: »Ne, ne meša se vam, le k pameti prihajate.«.

  Kathara zagotavlja vrsto varnih in nadvse učinkovitih tehnik, ki prispevajo k mirnemu in varnemu aktiviranju vej DNK. Prav tako nas opremlja z intelektualnim razumevanjem tega, kar se v nas dogaja. Integracija mentalnega telesa ali 3D uma, kakor tudi svojega spiritualnega telesa, je nujen bistven korak za dejanski dimenzionalni prehod.
  Indigoji

  Kathara prav tako ponuja jasno razumevanje koncepta Indigov ali Indigo otrok. Zadnji izraz napeljuje, da gre za otroke, vendar temu ni tako. Prav tako je veliko odraslih, ki so v to življenje vstopili kot Indigo otroci. Človeška DNK je osnovana na najmanj 12 stranem DNK potencialu. Bitje s tako zasnovo je opredeljeno kot Angelski človek (Angelic Human). Angelski um ustreza 6 aktivnim vejam DNK in 6 čakri ter oblikuje del identitete nivoja Duše. To pomeni, da ima vsak človek v sebi tudi angelsko bit. Naši angeli varuhi smo običajno kar mi sami, bitje s šeste dimenzije!

  Prav tako obstajajo bitja, ki se utelešajo z višjim potencialom zavesti ali DNK. Običajno imajo taka bitja specifično pogodbo služenja, zdravljenje planeta. Zaradi motenj, ki vladajo v tem času na Zemlji, ima večina ljudi dostop le do treh vej svoje DNK predloge ali treh dimenzij zavesti (Nimajo dostopa do celotne predloge!). Indigo so tako poimenovani, ker se že utelesijo z nekaterimi aktiviranji 5. in 6. dimenzije, pri čemer je barva 6. dimenzije, barva 6. čakre in to je indigo barva. Od tu tudi izvira njihovo poimenovanje. Indigo so na Zemljo prišli s točno določenim razlogom in evolucijsko nalogo. Imajo višjo DNK zasnovo kar pomeni, da so kot nekakšna visoko energetsko sposobna sidrna vodila in lahko delujejo kot izjemno močne transformacijske postaje za prihajajoče energije. Njihova visoka kodirana DNK pomeni, da so sposobni s svojimi telesi upravljati z ogromnimi količinami frekvenc energij. Njihova posebna DNK koda se lahko uporabi za dostop do zvezdnih vrat, kakor tudi za stabilizacijo energijske mreže planeta, v času ‘SAC’‘Stellar Activation Cycle (vsi ti pojmi so pojasnjeni in raziskani v priročniku za Kathara sistem zdravljenja).

  Večina Indigo se že v rani mladosti zaveda, da so tu z namenom. Imajo namreč celični spomin na družbo, ki je zgrajena na Kristos principih (Zakon ENOSTI). Pogosto imajo občutek, da ne sodijo v obstoječo kulturo na Zemlji. Instinktivno vedo, da stanje na Zemlji ni tako kot bi moralo biti. Pogosto se počutijo drugačni od ljudi, ki jih obkrožajo. Lahko so zelo občutljivi, intuitivni, jasnovidni in pogosto nerazumljeni s strani odraslih in drugih, ki nimajo tako visoke stopnje zavedanja. Njihov največji izziv lahko predstavlja prav njihova zaupljiva narava, nedolžnost, ki se lahko na trenutke kaže kot naivnost. Po naravi so idealisti in dobronamerni, zato težko razumejo, da je lahko kdo drugačen od tega v kar sami verjamejo. Zaradi svoje narave zlahka postanejo žrtev manipulacij ali prevar.

  V kolikor se lahko s čimer koli navedenim identificirate, bi morda veljalo razmisliti o možnosti, da ste Indigo. Veliko Indigo, ki se ne zavedajo svoje prave narave, bi lahko opisali kot ‘speče’ Vnebovzete mojste ali Rishi. Struktura sodobne dru
  žbe je po večini zgrajena tako, da zagotovi, da se Indigo ne bi nikoli prebudili! Vsak na Zemlji živeč Indigo, ki je ohranil svojo integriteto, ne glede na to ali z visokimi frekvencami deluje zavedno ali nezavedno, je v tem pomembnem času za Zemljo živi dar.

  RashaLAe – Pesem vetra

  Avtorske pravice A&A Dean, 1999 – 2011, vse pravice pridržane
  The MCEO Freedom Teachings® Series © 1999 – 2011 A & A Deane

  Indigo, ki se zmore prebuditi do mere samo spoznanja kdo je, kakšen je njegov namen utelešenja, lahko Zemlji in Univerzumu doprinese koristi nepredstavljivih razsežnosti, s tem ko poganja Kristos in višje frekvence energij (take, ki jih aktivira Maharski pečat in z njim povezane tehnike Kathara, ki nam omogočajo dostop do celo višjih energij, poznanih kot Prvobitno polje svetlobe in zvoka).

  Avtorske pravice Rosaleen Tobin, 2010, vse pravice pridržane.

  Nadaljnje informacije

  Članek vsebuje le primer tega, kar Kathara zdravljenje lahko ponudi. Več informacij vključno z besedilom mnogih tehnik, je prosto dostopnih na naslovu http://www.azuritepress.com

  Predstavitvena delavnica v Kathara 1 bo potekala dne 27. marca 2011 v Vita centru v Naklem pri Kranju, med 9h30 in 12h00.

  Dvodnevna delavnica Kathara 1 bo potekala dne 23. in 24. aprila 2011, v Vita centru v Naklem pri Kranju. Pričela se bo z registracijo udeležencev ob 9h30. Delavnica bo v soboto in nedeljo trajala predvidoma od 10h00 do 17h00 ure.

  Na delavnico se lahko prijavite preko spleta: http://www.katharateam.com/Nweb/Events/slovenia-apr-2011S.htm .Vprašanja lahko v slovenščini naslovite na: kristalspiral386@gmail.com. Za dodatne informacije lahko obiščete naslovhttp://www.krystalspiral.com

  Mavrični most

  Avtorske pravice A&A Dean, 1999 – 2011, vse pravice pridržane
  © The MCEO Freedom Teachings® Series © 1999 – 2011 A & A Deane

  Lepo je če deliš
  #9509
  klemen11
  Član

  Tale članek sem skopiral iz Pozitivk, vendar z dovoljenjem avtorja tega prevoda…. bil sem na uvodni predstavitvi v Naklem, kjer smo izvajali le nekaj osnovnih tehnik in je blo hudo…. mind blow!… zelo močna izkušnja…. priporočam Smile

  Se že veselim 2 dnevne delavnice 23.4. … zna bit energy overloadThumbs Up
  lp

  klemen112011-03-30 23:39:51

  Lepo je če deliš
  #9517
  strelka
  Participant

  Klemen si ti IndigoEmbarrassed?

  Lepo je če deliš
  #9518
  klemen11
  Član

  strelka wrote: Klemen si ti IndigoEmbarrassed?

  hmm….kako naj pa to preverim?
  mogoče pa res Smile
  vsekakor je treba aktivirat čimveč junk DNKja v tem obdobju (stellar activation cycle)
  Lepo je če deliš
  #9519
  strelka
  Participant

  klemen11 wrote:

  Klemen si ti IndigoEmbarrassed?

  hmm….kako naj pa to preverim?

  Takole…
  http://www.youtube.com/watch?v=V_66D_SPTN0&feature=player_embedded

  strelka2011-04-01 11:01:16

  Lepo je če deliš
  #21577
  glas
  Participant

  Naša večdimenzinalna identiteta se “fizično” skriva v našem “junk” DNK.. tako da svetujem vsem da preimenujete ta izraz v božanski del DNK.. Junk so rekli temu delu znanstveniki zato, ker pač takrat niso vedeli čemu je namenjen ta del DNK in so ga pač imenovali junk.. niso mogli pač reči, joj mi pa ne vemo za kaj je namenjeno 95% DNK..

  Ves ta DNK se počasi odpira odkriva in aktivira, vsak lahko sodeluje v tem procesu, ga sproža in vodi.. Malo več o temu procesu v tem videu:

  Spirit Science ~ Dna Activation

  Lepo je če deliš

  “Synchronicity is God’s way of remaining anonymous.”

  #21579
  Robert Zupančič
  Participant

  Meni tole ne deluje nič bolj sofisticirano in “mind blowing” kot recimo Ponovna povezava in Tesla metamorfoza svetlobnega telesa. V obeh primerih gre za postopek s katerim se aktivirajo energetski tokovi (aksiatonalne linije) in centri (čakre) v človeškem telesu, ki ga ponovno privedejo v popolno ravnovesje svetlobe. Ta proces omogoča rekonstrukcijo originalnih 12-ih verig DNK in ponovno vzpostavlja resonanco frekvence DNK človeka z DNK zemlje in Vesolja. S tem postopkom se povečajo človekovi potenciali in dvigne nivo energetske zavesti človeka na višjo stopnjo. Sedaj se bo pojavljalo še več takšnih inačic svetlobnega telesa, vse pa imajo bolj ali manj isti namen.

  ROBERT ZUPANČIČ

  Robert Zupančič2013-10-22 07:16:50

  Lepo je če deliš
 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.