Celostna bioterapija

Forum Duhovnost Forumi Šola osebne rasti Šola osebne rasti Celostna bioterapija

 • Avtor
  Prispevki
 • #812
  tadej pretner
  Moderator

  Zdaj pa počasi že lahko malce bolj konkretno napovem izid novega učbenika, ki ga bomo v bodoče uporabljali v šoli:

  http://www.tadej-pretner.com/index.asp

  Wink

  Daigu2010-01-26 18:33:42

  Lepo je če deliš
  #816
  grega
  Član

  Super. Komaj čakam, da jo nabavim in preberem. Takoj, ko jo bo možno dobiti javi. Mam filing, da bo to res tisto pravo…

  Lepo je če deliš
  #821
  enya
  Član

  tadej,

  a je možno, da se objavi kazalo knjige. Nekje sem videla to možnost, pa se mi zdi, da to kar lepo prispeva

  k temu, da se odločimo za nakup neke knjige, saj je iz kazala razvidna vsebina.

  hvala

  enya
  Lepo je če deliš
  #823
  tadej pretner
  Moderator

  enya wrote: tadej,

  a je možno, da se objavi kazalo knjige. Nekje sem videla to možnost, pa se mi zdi, da to kar lepo prispeva

  k temu, da se odločimo za nakup neke knjige, saj je iz kazala razvidna vsebina.

  hvala

  enya

  Mislim, da niti kazalo ne da pravega vtisa, saj so vsebine predpisane, zato se v precejšnji meri ujema s kazalom knjige Bioenergoterapija, pa čeprav v vsebinskem smislu Bioenergoterapije in Celostne bioterapije ni moč primerjati. Za Celostno bioterapijo sem uporabil slabih 50% gradiva iz svojih prejšnjih knjig, ki sem ga ustrezno nadgradil, ostalo pa je novo.

  KAZALO

  UVOD
  Celostna bioterapija – opredelitev pojma

  I. Poglavje
  Kratek pregled izvora ezoterike
  I./1. Zahodna ezoterika
  I./2. Vzhodna ezoterika
  II. Poglavje
  Ustroj vesolja
  II./1. Energijska polarnost – osnove
  II./2. Energijsko-informacijski fragmenti, iz katerih je
  “sestavljeno” vesolje
  II./2.1. Najpomembnejše energije in različni vplivi, povezani z
  našim planetom in življenjem na njem
  II./2.2. Energijska polja, ki ključno vplivajo na naše vedenje in
  percepcijo realnosti – egregor, mem
  II./2.3. Drugi pojmi, povezani z UIP in UEP, na katere naletimo
  v ezoteriki
  III. Poglavje
  Energijski ustroj človeka
  III./1 Avra
  III./2. Čakre – splošno
  III./3. Reinkarnacija ter razumevanje pojmov duša in duh
  III./3.1. Namen življenja (namen verige inkarnacij)
  IV. Poglavje
  Način percepcije in fizični mehanizem odzivov na dražljaje
  materialne realnosti
  IV./1. Prirojene posebnosti, ki vplivajo na način naših odzivov na zunanje dražljaje
  IV./2. Prirojeni načini delovanja percepcije
  IV./2./1. Trebušni možgani
  IV./3. Psihološko-sociološki moment
  IV./4. Zavestni um – individualnost
  V. Poglavje
  Vpliv misli in čustev na fizično-energijski sistem človeka
  V./1. Vpliv na fizično telo
  V./2. Avrični odzivi
  V./3. Odzivi čaker
  VI. Poglavje
  Podrobna analiza čaker
  VI./1. Prva čakra
  VI./2. Druga čakra
  VI./3. Tretja čakra
  VI./4. Četrta čakra
  VI./5. Peta čakra
  VI./6. Šesta čakra
  VI./7. Sedma čakra
  VII. Poglavje
  Vpliv notranjih in zunanjih činiteljev na bioenergijsko ravnovesje
  organizma
  VII./1. Misli in čustva
  VII./2. Neustrezna prehrana
  VII./3. Slabe/nezdrave navade
  VI./3.1. Osebna higiena
  VI./3.2. Življenjski slog
  VII./4. Energije bivalnega prostora
  VII./4./1. Elektromagnetna komponenta
  VII./4./2. Komponenta, ki ni elektromagnetnega porekla
  VII./4./3. Drugi dejavniki
  VIII. Poglavje
  Pripomočki za bioenergijsko delo
  VIII./1. Radiestezijski pripomočki
  VIII./1./1. Praktična uporaba radiestezijskega nihala
  VIII./1./2. Energijska palica
  VIII./1./3. Kristali
  VIII./1./4. Simboli
  IX. Poglavje
  Osebna priprava zdravilca za terapije
  IX./1. Uravnotežena prehrana
  IX./2. Pravilno dihanje in sproščenost
  IX./3. Fizična vadba
  IX./4. Vaje za razvoj čutne zaznave
  IX./5. Razvijanje intuicije
  IX./6. Energijske vaje, osredotočene na fizično telo
  IX./7. Meditacija za obujanje čaker
  IX./8. Vaji za razvoj bioenergijskega potenciala
  IX./9. Razvijanje sposobnosti vizualizacije
  X. Poglavje
  Osnove zdravilskega pristopa
  X./1. Prednosti in slabosti ortodoksne medicine in zdravilstva
  X./2. Kompetence zdravilca in sodelovanje s strokovnjaki drugih področij
  X./3. Odziv organizma na bioenergijsko delo
  X./4. Pomen notranje “čistosti” zdravilca
  X./5. Moč namere
  X./6. Odnos do klienta
  XI. Poglavje
  Zdravilski pristop v praksi
  XI./1. Sprejem klienta – uvodni razgovor
  XI./2. Energijska diagnostika
  XI./3. Energijska podpora klienta
  XI./4. Ugotavljanje vzrokov težav in uravnavanje
  energijskega stanja z ozaveščanjem
  XI./4./1. Karmični vzroki težav
  XI./4./2. Post travmatske motnje
  XI./4./3. Depresija
  XI./4./4. Postopna krepitev zavestnega delovanja
  XI./4./5. Kvantne tehnike
  XI./5. Drugi podporni ukrepi, ki jih lahko vključimo v
  terapijo
  XII. Poglavje
  Sodobna spoznanja o bioenergijskem zdravljenju
  DODATEK

  XIII. Poglavje
  Priporočila in zahteve, povezane z zdravilsko dejavnostjo
  XIII./1. Urejenost delovnega mesta in terapevta
  XIII./2. Higienski ukrepi
  XIII./3. Varstvo pri delu
  XIII./4. Načrtovanje in organizacija dela
  XIII./4./1. Načrtovanje časovnega razporeda sprejema strank in poteka
  bioenergijske terapije za posamezno stranko

  Lepo je če deliš
  #1003
  tadej pretner
  Moderator

  Tole pa je uvod knjige, ki izide naslednji teden:

  Uvod

  Celostna bioterapija – opredelitev pojma

  Celostna bioterapija temelji na stališču, da zgolj s fizikalnimi in biološkimi procesi, življenja in bolezni ne moremo obravnavati, zato se naslanja na idealistični pogled na stvarstvo, v katerem je temelj vsega prvobitna zavest, s katero je vse manifestirano in nemanifestirano povezano. To pomeni, da človeka ne obravnava zgolj kot tvorbo iz atomov in molekul, med katerimi delujejo strukturne in morfološke sile, temveč kot del živega vesolja, s katerim komunicira na ravni svojih najglobljih prepričanj, od teh pa je odvisna kvaliteta naših življenj v materialni realnosti, saj z njimi neposredno vplivamo na svojo realnost, tako v smislu zdravja, kot tudi materialnega blagostanja. V tem kontekstu je življenje duhovno potovanje, v katerem je bolezen posledica porušitve notranjega ravnovesja in ima na nek način vlogo tistega gibala, ki nam lahko pomaga k preusmeritvi pogojenih odzivov na zunanje dražljaje, v zavestne. Zdravilec mora zato poznati ne le metode, s katerimi lahko klienta podpre na energijski ravni, pač pa tudi elemente psihologije, blizu pa mu mora biti duhovno dojemanje vesolja in človeka v njem, ki je združljivo s katerokoli morebitno religiozno opredeljenostjo klienta. Zato pristop, ki sem ga imenoval celostna bioterapija, vsebuje tudi prvine ezoterike, nikakor pa ne prvin kakršnekoli religije, s čimer veliko ljudi ezoteriko neupravičeno povezuje. Skladen je s programom izobraževanja za ustrezno poklicno usposabljanje, za katerega potekajo preverjanja znanja na GZS.
  Za ezoteriko preteklosti je bilo značilno, da ni bila namenjena množicam, ampak so negovali pristope odkrivanja narave stvarstva in človekove vloge v njem, zgolj izbranci, ki so svoje znanje ljubosumno skrivali. Danes temu ni več tako. Ezoterično znanje je dostopno vsakomur, v sklop celostne bioterapije pa je vključeno enakovredno, kot nekatera sodobna spoznanja medicine, psihologije, kvantne fizike … Zato je tudi paleta pripomočkov, ki jih zdravilec celostne bioterapije pri svojem delu uporablja, sila pestra, saj obsega tako uporabo tradicionalnih »orodij« (radiestezijska nihala, kristali, simboli …), kot tudi različne tehnične pripomočke, kot so npr. naprave za magnetno terapijo, naprave za odkrivanje biološke povratne zveze, naprave za dinamično elektrostimulacijo itd. Pomembno je le to, da ohranimo pristop, v katerem je ozdravitev proces ozaveščanja in temu kontekstu prilagodimo tudi njihovo uporabo. Obnova klientovega notranjega ravnovesja je proces in pot, ki jo mora vsakdo prehoditi izkustveno. Zdravilec torej klienta ne zdravi, pač pa mu pomaga k vzpostavitvi notranjega ravnovesja na vseh ravneh.
  Tadej Pretner

  Lepo je če deliš
  #1057
  tadej pretner
  Moderator

  Knjiga je izšla. Če bo imela sreča mlade (beri, če bom jutri srečal eno bejno iz prvega letnika), jo bo prvi letnik dobil že ta vikend v šoli.

  Lepo je če deliš
  #1058
  grega
  Član

  Kdaj in kje jo pa lahko nabavijo ostali?

  Lepo je če deliš
 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.