Bolna in revna družba

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Bolna in revna družba

Prikaz 1 prispevka (od skupno 63)
 • Avtor
  Prispevki
 • #16187
  tadej pretner
  Moderator
  Večkrat je bilo na forumu govora o ozaveščanju družbe, Irena pa je v neki drugi temi odprla vprašanje, kaj sploh narediti, da bi se ta proces pospešil. V temle postu dajem izhodišče – svoje videnje problema, v katerem smo zaradi neozaveščenosti (če se bo komu dalo bratiLOL)

  Že Irena je nekje navedla, da po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak splošna vrednota in bistveni vir produktivnega in kakovostnega življenja slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Če se torej danes poleg vedno več bolezni srečujemo z naraščajočim trendom revščine in splošnim občutkom nemoči, je jasno, da je pravzaprav bolna »skupnost kot celota« – družba.

  Zdrava družba temelji na zdravih posameznikih, ki se zavedajo tega kdo in kaj so, iz kje izhajajo in čemu pripadajo. Zdrava družba posamezniku pomaga prepoznati individualne kvalitete in ga usmerja, da jih razvija tako, da z njimi bogati sebe in družbo. Ena od prioritet zdrave družbe so tudi kvalitetni in etični medsebojni odnosi.

  Moje mnenje je, da je vzrok bolne družbe globalizacija, ki nam je bila pred nekaj desetletji predstavljena kot privlačna možnost splošnega gospodarsko-ekonomskega sodelovanja, kulturnih izmenjav … V ozadju smeri, v katero se je začela družba razvijati, pa je nedvomno želja po dobičku, ki je namenjen le peščici izbrancev. Z zaostritvijo tržne konkurence in vzpostavljanjem prostega trga, pa je začela realizacija te želje potekati skozi zmanjševanje plačil za opravljeno delo, iskanje poceni delovne sile, izkoriščanje družbenih razlik, ponekod pa tudi vključevanje otrok v delovne procese. V takšnih okoliščinah lahko gospodarsko/ekonomsko ekspandira recimo Kitajska, kjer je v preteklih desetletjih vladajoči režim poskrbel za to, da je bila pri prebivalstvu/delovni sili vsaka želja po ekspanziji osebne svobode zatrta v kali. Če se sedaj osredotočimo na države evropske unije vidimo, da je njihov trg preplavljen s poceni izdelki, delno iz držav s poceni delovno silo, delno pa iz korporacij, ki so z različnimi metodami pocenitve delovne sile na trgu uspele obstati. Izdelki manjših, srednjih pa tudi razmeroma velikih podjetij, cenovno niso bili več konkurenčni. Podjetja so se najprej zadolževala, potem pa začela propadati. Zelo veliko podjetij v državah EU, z redkimi izjemami (npr. Nemčija) se je začelo usmerjati predvsem v trgovsko dejavnost – poceni kupiti in nekoliko dražje prodati. Proizvodnje je zato vedno manj, vedno manj je delovnih mest, ljudje, ki službe še imajo, pa se jih oklepajo tudi za ceno nezadostnih in nepoštenih plačil, različnih oblik izkoriščanja in slabih odnosov.


  Kako se vse to odraža na vse ravni družbe?


  Nivo držav/družbe


  -Mednarodne korporacije zavzemajo trge (pre)zadolženih držav, ki jim zaradi dolgov prepuščajo oziroma prodajo vse več resursov. Na ta način umirajo nacionalne identitete, dejanske oblasti pa nimajo politiki, ampak omenjene korporacije.

  -Z ustreznimi reklamnimi prijemi korporacije poskrbijo za to, da so ljudje prepričani, da določene materialne dobrine, s katerimi je preplavljen trg, morajo imeti, »če naj kaj veljajo«. Na ta način materialne dobrine zamenjujejo klasične vrednote, kvalitetni in etični medsebojni odnosi pa v takšnih družbah niso več pomembni. V vedno večji meri jih uporabljamo le kot orodje za to, da pridemo do materialnih dobrin, ki v našem umu vedno bolj zavzemajo mesto, ki ga v zdravi družbi zasedajo vrednote.

  -V takšnih družbah razvoj individualnih kvalitet posameznikov ni prioriteta. Edukacijski sistem jih oblikuje tako, da so čim bolj prilagojeni nastalim razmeram.

  – V medijih prevladujejo novice, ki vzbujajo strah in ogroženost (potencialne vojne, stavke, recesija, porast kriminala …). S tem se fokus ljudi zožuje na željo po golem preživetju. Ljudje postanejo dezintegrirani – da nimajo več prave opore v družbi poskrbijo države tudi z nekaterimi zakoni. Primer je kadilski zakon, oziroma njegova druga plat. Odkar je v veljavi, so gostinski lokali bistveno bolj prazni – ljudje se manj družijo, manj imajo opore drug v drugem.

  – Za takšno družbo je značilna kolektivna identiteta žrtve, ki daje ljudem občutek, da je za stanje, v katerem so, kriv nekdo drug (sistem, recesija, šef v službi …). Zato popolnoma izgubijo občutek osebne odgovornosti za stvari, ki se jim dogajajo – kdor pa misli, da nima nikakršne odgovornosti za stanje, v katerem je, pa seveda tega stanja ne more spremeniti. Ljudi se loteva brezup, prisoten pa je tudi občutek jeze, ki pa je ne izrazijo v situacijah, ki jih dejansko jezijo.

  – V takšnih družbah je seveda med ljudmi sila veliko psihičnih problemov. In kaj ljudem družba ponuja – med drugim strokovno psihološko pomoč ki ni usmerjena na ekspanzijo posameznika na vseh ravneh, ampak na to, da se posameznik čim bolj prilagodi (bolni) družbi.


  Nivo družine in posameznika

  – Ker je treba za isti ali manjši denar delati vedno več, staršem zmanjkuje časa za to, da bi kvalitetno opravili svojo vlogo. Za ukvarjanje z otroci nimajo časa, zato jim ne dajejo ustrezne čustvene hrane in občutka varnosti, ne vcepijo občutka pripadnosti, ne kažejo razumevanja do njihove individualnosti, sprejemanja njihove osebnosti, pozabljajajo na to, da je treba otrokom dati občutek, da odraščajo v kvalitetne osebe in ne podpirajo jih pri doseganju njihovih ciljev. Otroke skušajo vzgojiti tako, da bo z njimi čim manj problemov (prilagoditi jih družbi, ki je bolna). Ker so starši v identiteti žrtve, v kateri prevladuje čustvo jeze, za katerega sem že omenil, da ga žrtve ne izražajo v situacijah, ki jezo inicirajo, jo pogostokrat izražajo skozi maltretiranje partnerjev in otrok – skratka, šibkejših od sebe. Otroci, ki izhajajo iz takšnih družin, imajo v odraščanju probleme z identiteto in integriteto, kasneje pa nezmožnost uresničitve ciljev na posameznih življenjskih področjih.

  Lepo je če deliš
  #16193
  tadej pretner
  Moderator

  O.K., problem je diagnosticiran. Ma kdo kakšno idejo, kaj storiti, ali je dovolj, da preprosto čakamo “novo dobo”, “nove energije” ipd.?Evil Smile

  Lepo je če deliš
  #16194
  Robert Zupančič
  Participant

  tadej pretner wrote: Moje mnenje je, da je vzrok bolne družbe globalizacija, ki nam je bila pred nekaj desetletji predstavljena kot privlačna možnost splošnega gospodarsko-ekonomskega sodelovanja, kulturnih izmenjav … V ozadju smeri, v katero se je začela družba razvijati, pa je nedvomno želja po dobičku, ki je namenjen le peščici izbrancev. Z zaostritvijo tržne konkurence in vzpostavljanjem prostega trga, pa je začela realizacija te želje potekati skozi zmanjševanje plačil za opravljeno delo, iskanje poceni delovne sile, izkoriščanje družbenih razlik, ponekod pa tudi vključevanje otrok v delovne procese. Proizvodnje je zato vedno manj, vedno manj je delovnih mest, ljudje, ki službe še imajo, pa se jih oklepajo tudi za ceno nezadostnih in nepoštenih plačil, različnih oblik izkoriščanja in slabih odnosov.

  Kako se vse to odraža na vse ravni družbe?

  Tadej je izjemno lepo, zgoščeno in konkretno pokazal na pravi obraz današnje družbe. Kolektivna zavest je podlegla korporacijskim diktatom visokega kapitala, pri čemer je resnično težko ohraniti lastno smer, saj to v mnogočem pomeni “scati proti vetru”, pa čeprav sta v zadnjih nekaj letih individualizem in inovativnost bolj priznana in celo do neke mere spodbujana.

  Sam se bom s svojim razmišljanjem še nekoliko zadržal pri vprašanju eksistence in materialnega. Dejstvo je, da v polju realnosti materialnega človek težko razvija še kakšen drug del sebe, vendar pa je v marsičem za takšno stanje kriv tudi človek sam. Gre za fenomen vere v denar, ki je nadomestila vero v boga (počelo) ter predstavlja prepričanje, da je denar resnična vrednota, ki jo je potrebno za vsako ceno zasledovati. In resnično večina ljudi na oltar potiskanega papirja polaga velike osebne žrtve, o katerih je spregovoril že Tadej. Denar nam je pozornost od življenjsko pomembnih vprašanj speljal na pridobitništvo kot edini cilj, ki ga je vredno zasledovati. V tem delu, ko se vključi zraven še pohlep, je človek edinstveno bitje na modrem planetu, saj je edini, ki prekomerno kopiči zaloge. Tudi nekatere živali kopičijo zaloge, vendar pa je to nagonsko pogojeno in potrebno, saj nekatere vrste živali prespijo dolge mesece, zato morajo ustvarjati zalogo v hrani dobesedno ali pa kot zalogo tolšče, sicer pa običajno opica (in vse druge živali), ko je lačna vzame eno banano in jo poje ter naslednjo utrga šele takrat, ko je ponovno lačna. Tudi leva še nismo mogli nikoli videti upleniti več gazel hkrati, saj jih ne potrebuje. Človek pa je v tem pogledu drugačen in pravzaprav predstavlja “virus” za zemljo. Tukaj seveda govorim o ljudeh, ki živijo na nivoju živalskih nagonov in se z zavestjo niso še dvignili na višje nivoje zavedanja.

  Takšni ljudje podlegajo iluziji zbiranja denarja, ki pa jim omejuje svobodo, ki jo čutijo na vseh ravneh: v službi (ko zaslužijo manj kot si želijo), na potrošniškem parketu (ko si lahko kupijo manj kot si želijo njihove oči), na družinskem nivoju (ko trpijo odnosi) ter tudi na zdravstvenem področju, saj je bolezen posledica dlje časa trajajoče motnje na duhovnem nivoju, ki se postopoma prebije do snovnih ravni. Velik del krivde tukaj nosi tudi institucionalna religija, ki je povsem zatajila, vendar je to morda tema za kdaj drugič. Namesto da bi človek torej živel, se samovoljno podaja na t.i. “podganjo dirko” in životari v iskanju izhoda iz pasti, v katero se je ujel, pri tem pa zboleva psihično (čedalje več ljudi je na antidepresivih) in telesno (uradna medicina potrjuje, da bo do leta 2030 kar za 70% več rakavih obolenj, kot jih je danes!!!!).

  Težava je v tem, ker je denar prikrita metoda zasužnjevanja ljudi, ki je bil ljudem postopoma vsiljen kot menjalno sredstvo in vrednota, za katero se je vredno potruditi. In kar je najbolj zanimivo pri tem je, da nas v to sužnjevanje niso prisilili v silo, ampak smo se prostovoljno, brez upiranja priklenili v verige. Predstavili so nam pravila igre, ne pa tudi posledic, katerih človek ne pozna dovolj. Sčasoma je denar in njegovo kopičenje postalo glavni cilj naporov človeštva. Denar kot sredstvo ustvarja tudi umetno diferenciacijo med ljudmi, ko jih deli na revne in bogate, sposobne in manj sposobne, odvisne in neodvisne. Danes se je vrednota denarja tako usedla med ljudi, da deluje že kot mamilo, saj večino dejavnosti in aktivnosti ne izvajamo zaradi njih samih, pač pa zaradi denarja – povsem nenaravnega motiva! Od tod tudi vsesplošna in čedalje bolj pristotna odtujenost delu, ko ljudje delujejo le še za “mezdo”, kar ustvarja vsesplošne težave, ki so čedalje bolj neobvladljive. Težava je tudi v tem, ker denar generira tekmovalnost, to pa je samo ena izmed stranskih metod zasužnjevanja po staro-rimljanskem zgledu “kruha in iger”, saj s kopičenjem denarja in potrošniško obremenjen človek nima ne časa, ne energije in volje, da bi se ukvarjal z družbeno pomembnimi vprašanji, zato se povečujete apatičnost in čedalje večji obup. Pohlep in tekmovalnost generirata tudi strah, da ostaneš praznih rok, kar človeka zanesljivo ropa sočutja, medsebojnega spoštovanja in ljubezni, strpnosti, obzirnosti itd., namesto tega pa ustvarja napetosti, samoljubje, nadutost, nestrpnost, agresivnost in sovraštvo. Seveda pa se tega na globalni ravni zaveda le malokdo, saj nam je to postal že povsem normalen del življenja. Drugega in drugačnega sploh več ne poznamo, že tisto, kar so uživali naši stari starši pa je postal mit in legenda.

  Tadej je omenjal, da ljudje vztrajajo v službah, ki jih ne zadovoljujejo in podlegajo različnim pritiskom ter celo znižanjem že tako ne zavidljivih dohodkov, kar je spet nekaj, na kar ljudje pristajajo prostovoljno, ker jim je tozadevna varnost pomembnejša od svobode. Ironično pa je, da je ravno slednje bila zgodovinsko pogojeno daleč največja vrednota človeku, torej brezpogojna svoboda! Zato, da človek 10. v mesecu na račun dobi tistih nekaj “fičnikov” je pripravljen trpeti vse pritiske, ki jih prinaša “hlapčevanje” lastnikom podjetij, ki jim dajejo lažni vtis, da so zaželjeni člani kolektiva, v bistvu pa predstavljajo le nebodisi ga treba strošek, kar so ponekod že začeli reševati z uvedbo strojev, ki nadomeščajo ljudi. Stroji pač ne gredo na bolniške in porodniške, nimajo dopusta in ne zahtevajo trinajstih plač, pa tudi nikoli ne stavkajo. Rešitev tovrstnih zagat je lahko v samozaposlitvi, ki pa je vsaj pri nas večina še ne konzumira, pri čemer smo še daleč za Američani na primer, kjer celotna ekonomija temelji na podjetništvu. Težava je v tem, ker se povprečni Slovenec raje proda za lažni občutek varnosti, ki pa tudi čedalje bolj izginja celo iz nekoč tradicionalno varnih služb, kot je javna uprava.

  Izpostavil sem torej stanje na ekonomskem področju ter opozoril na nekaj ključnih pasti, ki jih generira, sedaj pa se lahko počasi usmerimo tudi na oblikovanje možnih rešitev. Approve

  Lepo je če deliš
  #16199
  Irena
  Član

  Meni to vprašanje zbuja kar srh – od znanega strahu pred spraševanjem – ko imaš tisoč prepletajočih se misli in niti ene jasne Wink. Dovolim si vzeti “pomoč”. Nekaj od Marjana, nekaj pa od mag. Gordane Pečnik, ki je prevedla odlično knjigo: Vianna Stibal “Theta Healing”.
  Pa naj se zdaj z izzivom spoprimem. Čakati na novo energijo – hmmmm (malo ne-umno).
  In zraven še čakati na “doseženo kritično maso” (naj se drugi še za nas “premaknejo”) – hmmm (še bolj ne-umno).
  Iz kompleksne mreže vzrokov stanja družbe se osredotočam na vzgojo in izobraževanje posameznika. Katere vrednote odnesemo kot popotnico s seboj v odraslo življenje – kjer se sedaj poudarja vseživljenjsko učenje…
  Kako so “zmodelirana” naše telo, čustva, občutenja in prepričanja? Koliko odvisnosti in s tem nesvobode si prilastimo za popotnico v (ne)odvisno življenje? Ogrodje mojega razmišljanja naj bodo (le kako bi drugače) ravni obstoja, ki jim bom zavestno odvzela nespoznanskost – iluzijo.
  1. PRVA RAVEN OBSTOJA
  Koliko sploh poznamo in se zavedamo sveta mineralov, kristalov, prsti in skal? Vsako minuto vsakega dne smo v stiku z elementi in atomi, a koliko pozornosti ji naklonimo? A pouk v šoli zadosti potrebam ozaveščanja? A sploh daje kaj več kot (cenzurirane) informacije? A sodobni starši otroku sploh zmorejo prenesti otroku pomen in čarobnost preoblikovanja anorganskih snovi v tem svetu, njihov učinek na Zdravje?
  2. DRUGA RAVEN OBSTOJA
  Koliko poznamo in se sploh zavedamo organskih snovi – vitaminov,rastlin in dreves; kvasovk, bakterij in glivic; elementalov in vil; duhov Zemlje, Zraka in Vode? Kdo je zarezal zaradi omejene znanstvene misli v to raven obstoja in iz nje izluščil vse, kar se na da meriti in analizirati? In še slabše – vsakogar, ki se “ni dal” odpraviti s skromnim izborom in zapovedanim dojemanjem, označil za čarovnika? Kako nam je uspelo zreducirati vlogo ogljikovih hidratov na kJ in pri tem zatajiti dar druge ravni: zmožnost uživanja v življenju, čustvih in občutkih? A sploh čudi, da je Zdravje pravzaprav (prepovedana) uganka?
  3. RAVEN OBSTOJA
  Koliko sploh poznamo tretjo raven obstoja in se zavedamo svojega življenja v njej? Da, znanstveno preučevanje se je v izčrpni meri poglobilo v ljudi in živali. Soočeni smo z izzivom kako biti človek v fizičnem svetu. Verjetno je že krščanstvo prispevalo k dvigu človeka in spustu živali, ki je postalo človekov prehranski in/ali psihološki podrejeni. Nič manjšo vlogo ne pripisujem Cerkvi pri onemogočanju izkušanja strasti in čustev, saj se na tej ravni naučimo obvladovati svoje telo, misli in občutke. Pravzaprav nam je že zgodnje duhovstvo vcepilo vodilo, da bo nekdo drug namesto nas nekaj naredil. S tem smo se po liniji najmanjšega napora diskreditirali od 5. ravni. Duhovniki so ustvarili nepremostljiv prepad (vsaj strmeli so k temu), znanstvena sfera (ki dirigira vsebine védenja in s tem izobraževanja) pa se je tukaj zapletla in izčrpala. In Ego je sprejel najvažnejši dogovor na tej ravni, dogovor o času (kolektivni zavesti in karmi) Prepričanje v neozdravljivost bolezni, staranje in smrt je kot fiksni objektiv na fotoaparatu zožilo naš razgled na Zdravje.
  4. ČETRTA RAVEN OBSTOJA
  Področje duha. Svet dvojnosti, trpljenja, zaobljub in obveznosti. Svet še višjih vibracij kot so tiste, ki jih doživljamo prej. Kako izmeriti hitrost gibanja molekul v svetu, ki ga dojemamo kot duhovni vidik stvaritve? Seveda, če se nekaj ne da dokazat, je najenostavnejše trdit, da ne obstaja. Naj se šamani ukvarjajo le z lažjo spreminjanja oblike , a naj sami s seboj ne motijo preostalega “stvarnega sveta”. V njem je vzrok bolezni kot ostra, nezmotljiva puščica usmerjen v sam simptom. Simptom je kriv, Zdravje pa le še zdravje.
  5. RAVEN OBSTOJA
  Tu je množica mnogo bolj “doma”, kar sploh ni neresnica, vendar stari dogovor med znanostjo in religijo še kar drži. Prosvetno in posvetno je razdeljeno, medsebojne obveze so nekršljiv zakon, ki se ga člani ene in druge strani dandanes sploh več ne zavedajo, se ga pa držijo! In množica z njimi! Pa ni le Cerkev (katerakoli že) posrednik med Stvarstvom in ljudmi. Dvojnost od prej narekuje negativne entitete (astral, demone itn) in seveda pozitivne (nebeškega očeta, zemeljsko mater, angele in vodnike, duhovne mojstre, psihične kirurge, razsvetljena bitja in preroke, dušne družine itn.). Drama te ravni se odslikava v skrajni dvojnosti, ločenosti, grehu, krivdi in strahu in z njim povezani agresiji. Moj proces sklepanja ugotovi, da se tukaj zdravje prelevi v bolezen. Le-ta nas še zanima, le pri njej zberemo še tiste atome moči, da sami naredimo korak – a kam drugam, kot k posredniku zdravja?
  Ima pa peta raven v svoji drami pozornosti še eno odslikavo: dvom. Marsikateri ateist in znanstveni raziskovalec “preskoči” četrto in peto raven in se znajde na šesti.
  6. ŠESTA RAVEN OBSTOJA
  Raziskovanje Zakonov je osredotočenost šeste ravni : Zakon magnetizma , Zakon elektrike, Zakon resnice, Zakon narave in Zakon sočutja. Vsak zakon predstavlja velikansko zavest, ki je gibljiva in povezana z “nižjimi” zavestmi. Zakoni so strukturirani in razvrščeni z neomejenimi informacijami. .
  Kako bi v nadaljevanju naštete “podzakone” uvrstili v teh 5. zakonov ?
  Zakon gibanja, Zakon čiste namere, Zakon svobodne volje, Zakon vibracije, Zakon potrpežljivosti, Zakon gravitacije, Zakon misli, Zakon sveta geometrije, Zakon časa, Zakon hitrosti, Zakon iluzije, Zakon energije, Zakon čustev, Zakon vzroka in posledice, Zakon privlačnosti, Zakon zvoka, Zakon modrosti, Zakon Akaških zapisov, Zakon osredotočenosti, Zakon dejanj, Zakon dimenzij, Zakon svetlobe, Zakon pravičnosti, Zakon DNK, Zakon življenja, Zakon pričevanja ali sprejemanja in Zakon ravnovesja.
  Ste se poigrali z mislijo reševanja ali pa so vas misli kar prehitevale v formiranju skupin?
  Morda ste (pa ne iz gole radovednosti!) le nadaljevali z branjem. Potem se niste ujeli v pasti uma. Zdravljenje z zvokom, geometrijskimi oblikami, svetlobo, praznino itn. izhaja iz tu. Mental bolezen spremeni v Bolezen. Pasti uma so sicer izredno zanimive, vendar nas odvračajo od “napraviti” in napeljujejo k odlašanju. Ustvarjajo in vzdržujejo gordijski vozel nezaupanja, nesprejemanja, neprepuščanja, odvisnosti in pogojne ljubezni. Na tej “zadnji” stopnički nas pravzaprav odlično zadržijo stran od pravega cilja.
  Seveda se le-ta nahaja na 7. RAVNI OBSTOJA, kjer domuje POPOLNO ZDRAVJE.
  Irena

  Irena2012-08-21 09:32:33

  Lepo je če deliš
  #16200
  Irena
  Član
  Prebrala sem odličen Tadejev prispevek in odličen prispevek Roberta na to temo. Pred kratkim pa tudi članek Bogdana Žorža, psihologa in psihoterapevta ki , je iz svoje (krščanske) perspektive že nič kolikokrat poudaril skrb za vzgojo duhovnih vrednot.
  B. Ž. : “Torej je zahodna civilizacija hudo bolna….
  Celoten članek je dosegljiv na :
  Vabilo v temi so naše ideje o tem, kako spremeniti bolno družbo. Kakorkoli obrnem in obračam – ničesar razen sebe ni ne možno ne potrebno spremenit. S spremembo pa nedvoumno mislim na generalno čistko uma, občutij, čustev in telesa.
  Dovolim si pa malo domišljije in veliko korajže za reševanje težav : ko spremeniš sebe, se Svet spreminja….
  Irena
  Lepo je če deliš
  #16201
  glas
  Participant

  Trenutno je velika panika kako iz krize, kako nazaj pridobiti ugodje, ki so ga ljudje navajeni..

  Ampak pot vodi naprej..

  Pot
  evolucije je usmerjena le tja, nazaj gre le to kar sem več ne sodi,
  nazaj v pozabo, propad in razkroj! Katerega vodila se držiš, tja te to
  vodilo vodi..

  Jaz vidim resitev le v ozaveščenosti, ampak ljudi ne
  moreš ozavestiti, dokler si tega ne želijo sami; ko pa si to želijo,
  pa se itak ozavestijo sami .. Smile

  Ta kriza družbe pa je le kot spodbuda k ozaveščanju, če nič druga!

  Jaz
  družbe ta trenutek kot take ne vidim nič bolj kot bolane kot je bila
  pred recimo 30 ali 20 leti. Vidim jo vsako leto le bolj zdravo, vsaj
  kar se tiče ozaveščenosti in premikanju k pravim dušnim vodilom
  življenja!

  Nekateri mislijo, da je družba, dokler se je niso vse
  te krize dotikale, dokler je vse “štimalo”, da je prej družba bila
  zdrava; samo zaradi tega, ker je pač še funkcionirala. Ampak čez moj
  pogled to ni res! V družbo v katero sem se rodil, sem že od vsega
  začetka sprejel kot bolano moteno družbo.. V mladosti sem izgubil vso
  motivacijo se sploh resno usmeriti in vključiti v sistem družbe, kot
  njem kolešček.. Vsi osebki družbe, ki so v tisti družbi zdravo
  funkcionirali so živeli v samopozabi, brez stika z pravimi radostmi,
  imeli so dvojna merila (ena zaradi družbe in morale), druga skrita pa
  še za strogo osebne koristi in mimo te morale.. Družbe kot taka pa je
  bila itak ljudem vsiljena, večina jo je sprejela, ker ima potrebo ali
  odvisnosti od umetne varnosti, ki jo nudi sistem, od tu pa izhaja
  predaja osebne moči, našim vladarjem… Sleepy

  Jaz trenutne revščine in občutkov nemoči večine ljudi ne vidim
  kot bolezni! Vidim jih kot fiizčne pokazatelje globljih bolezenskih
  stanj večine človeških primerkov družbe.. To so le kot fizični
  simptomi, ki se bolniku pojavljajo na “telesu”, ker je čas, ko je treba
  znotraj nekaj spremeniti! To kar je za spremeniti pa obstaja znotraj
  že desetletja in na globljih plasteh človeštva celo tisočletja..

  Tudi
  v socializmu (ki ga nekateri tako čislajo) ko je bilo za večino ljudi
  poskrbljeno, ni bilo brezdomcev, ni bilo brezposelnosti, delalo se je
  kakih 6-8ur, stanovanje si dobil, ko si se zaposlil, …

  Pa če
  odmislimo ekonomske razloge, zakaj je ta oblika družbe navedno
  propadla.. je pravi vzrok propada te družbe v tem, ker ni dovoljeval in
  podpiral osebne kreativnosti, osebne svobode in raznolikosti, kar pa
  je najhuje ni dovoljeval ali podpiral nič druga kot nižjo materialno
  plast bivanja in razumevanja življenja. Stik s samim sabo, dušo, stika z
  duhovnimi sferami pa ni podpiral.. In jaz to zlato dobo socializma,
  ko je najbolj cvetela, vidim kot močno patološko! Njeni posamezniki so
  sicer postajali finančno izpolnjeni, bili pa so zelo egoistično
  naravnani, kraja je bila normalna, alkoholizem niti ni bil klasificiran
  kot alkoholizem, ampak preproto oblika preživljanja življenja, ljudje
  so začeli pretiravati v uživanju in potenciranju vseh čutnih naslad,
  (alkohol, hrana, kopičenje materialnih dobrin, zabave,…) ker je
  njihova duša znotraj stradala od pomanjkanja duhovne naslade, od
  vibracij ki jih vdihneš le v praznini, v meditacijskem stiku z svojimi
  Višjimi Plastmi Sebe! Approve

  Ampak žal ljudje v tem niso prepoznali bolezenskega stanja..
  Pravtako ga nato niso prepoznali v kapitalističnem načinu bivanja,
  dokler se je kapitalizem še krasil v svojem najsijajnešem kiču..
  Ljudje so bili spodbujani k tekmovalnosti drug proti drugemu, firma
  proti firmi, država proti državi, sosed proti sosedu.. Ja in ta tip
  usmeritve je spodbudil vse zaspane posameznike socializirane družbe, da
  so dvignimi svoje lene riti iz kavča socializma in se podali v dir, v
  borbo za prevlado, za premagati konkurenco za prehiteti soseda.. Kar
  pa je spet samo nova oblika samopozabe, le drugega tipa kot prej..

  Unhappy

  Jaz pravega vzroka krize družbe ne vidim le v globalizaciji, ne
  v nobenih umetnih združbah kot so Evropska Unija (čeglih poznam kdo in
  zakaj je to vsilil človeštvu in vem da bo vse to kmalu propadlo..)
  Pojmi, ki opišejo odgovornost za to so: Iluminati ali masonska
  združenja, majhne elitne skupine utra bogatih združenj, ki že stoletja
  vladajo svetu, to so vbistvu družine, ki si kar preko krvnega
  nasledstva predajajo ves Svet v vladanje. Ena takih krvnih klanov je
  angleška kraljeva družina, ki se vbistvu poroča le znotraj svoje krvne
  skupine, le da je krvno bratstvo lahko oddaljeno za toliko kolen, da je
  poroka legalna, le tu in tam spustijo noter drugo kri zaradi
  osveževanja genetike svoje rodbine, in taka oseba je strogo genetsko
  izbrana, kot je bila to tudi princesa Diana, da jim je rodila otroke z
  osveženim genetskim materialom.. Podobna družina so tudi Rothchildi,
  Rockerfeller-ji itd … (Rockerfeler je že davno rekel, dajte mi v
  oblast valuto neke države in vseeno mi je kdo bo na “oblasti”.. On že
  ve zakaj je to rekel, zato pa tudi je tiskanje dolarja v njegovi osebni
  lasti, to pa je valuta, ki je trenutno še vedno valuta, kot podlaga za
  vse ostale valute sveta..)

  Vglavnem ti ljudje vladajo svetu in ti
  se odločijo, katero obliko družbene samopozabe bodo promovirali v
  svet, da zamoti ljudi, da se ne uspejo prebuditi!

  In ti ljudje
  promovirajo pesticide, gensko spremenjeno hrano, prazno hrano brez
  vitaminov, encimov, polno konzervansov, strupov iz plastike itd itd, v
  hrani kjer so dodajani pospeševalci okusov, zasvojljive substance in
  celo novi umetni okusi, ki potegnejo neosveščenega človega v odvisnost
  od njih, da mora ponavljati vnos tega tipa hrane še in še in še,.. V
  taki bolane družbe nato celo reklamirajo tako patološko hrano in
  hkratno reklamirajo farmacevtske izdelke, ki lajšajo bolezni, ki jih
  taka hrana in sistem povzroča..

  Ta vladajoča struktura pozna vse
  duhovne skrivnosti, ki jih je že pred stoletji odstranila iz duhovnih
  literatur in servirala ljudem le okrnjeno religijsko nasledstvo preko
  katerega se ni bilo mogoče duhovno razsvetliti.. Dobro tudi poznajo
  funkcijo pinealne žleze, ki je kot skriti simbol v vseh religijskih
  relikvijah. Najbolj poznana je v budizmu in je simbolizirana na budovih
  kipcih. Ko je Budha prišel do razsvetljenja in je tako v polnosti
  aktiviral pinealno žlezo, je to kot simbol to uprizorjeno na budovih
  kipcih ko se mu glava na vrhu spremeni v obliko borovega storža (pine,
  pinea, pinealna..) in je čudno, da v zahodnem svetu to niti malo ni
  poznano in v krščanstvo vse detaljno zakrito, čeprav pred vhodom v
  Vatikan stoji večmeterski kip borovega storža, ki ponazarja najvišjo
  obliko duhovne razvitosti, kar odprtost pinealne žleze predstavlja!

  Star

  In zatorej ni čudno, da se vladajoče elite prav to žlezo tako
  trudijo pri ljudeh zavirati, da se jim ne bi razvila in se trudijo, da
  se nam kalcificira in zakrni. Kalcifikacijo in zakrnitev pa povzroča
  prav ta oblika nezdrave prehrane, ki se prodaja, predvsem pa še fluor,
  ki so ga uvedli kot neko obliko zaščite za zobe že v otroštvu, nato je
  prešel fluor v vse zobne paste, in sedaj se fluor masovno daje že v
  pitne vode..

  Tudi spolnost, ki je lahko kot oblika samoprebujenja,
  aktivacija kundalinija in postopnega razsvetljevanja, je bila
  zapacana, na eni strani z vsajenimi moralnimi predsodki, in seveda na
  drugi strani potenciranjem seksualne potrebe čez vse revije in filme,
  vse z namenom razdvojenosti in neizpolnjenosti tudi čez to polje
  samorealizacije ali tudi Realizacije kot duhovno/človeško Bitje.. Ying Yang

  Pomanjkanje dobrin na eni celini, ter preobilje na drugi, krize,
  tekmovalnost, uperjenost drug proti dugemu (sosed proti sodedu; firma
  proti firmi; država proti državi,..) je tudi le pripomoček razdvajanja
  ljudi, da se ne uspejo poenotiti, da jim držijo fokus izven bistva, pa
  še najpomembnejše, da se zaradi vseh teh motenj ne uspejo podati na pot
  lastne prebuditve duše in prebujenja prave osebne moči in neskončnih
  potencilov duše! Ker če bi se to zgodilo, bi vso ljustvo zasvetilo v
  vibraciji Ljubezni in sodelovanju in bi vsaka vladajoča struktura od
  zgoraj bila odveč in bi odmrla..
  . Wink

  Ljudje, ki vedo kaj je osebna odgovornost za svoje življenje,
  tega nikdar več ne morejo izgubiti.. Izgubljajo se le ljudje, ki so
  odgovornost za lastna življenja podarili sistemu, v zameno za življenje
  v utopični samopozabi in uspešnem mašenju lastne praznine z
  videoigricami, legalnimi drogami, hrano, zabavo in drugimi oblikami
  hipnoze, ki jih nudi sistem za obladovanje obče mase ljudi.. Ta
  hipnoza se dogaja praktično preko vsega kar obstaja: časopisi
  (reklamiranje problemov in uspešno vsajanje strahu), revije (odvračanje
  pozornosti od sebe in navezovanje pozornosti na umetno ustvarjene
  idole, moda,trendi..), filmi so najboljša oblika hipnoze in vsajanja
  moralnih in miselnih zablod obče mase, TV pa kot uspešen mehanizem za
  izvajanje vseh že omenjenih oblik hipnoze pa še mnogo drugih..

  Programiranje
  osebkov v bolano družbo se začne itak že preko staršev, ki se v sistemu
  niso uspeli ozavestiti (saj ti že začetno uklešejo otroka in ga
  energetsko omejijo), nato pa šolski sistem prevzame vajeti in do konca
  ubije vse možne intuitivne motivacijske vzgibe posameznika in ga tako
  obremeni, da se čez 12-16 letno “izobraževanje” navadi na samozanikanje
  delov sebe in ga tako že čez ta proces samozatajevanja pripravi za
  isto stvar samopozabe v službah, ki so potrebne za funkcioniranje take
  bolane družbe..

  Tudi podajanje informacij v šolah je izbrano na ta
  način, da zakrniš en pol svojih možganov in naspidiraš drugega, da si
  že močno dualno polariziran in tako tudi neizpolnjen in posledično zelo
  uspešen suženj sistemu.. Vse to se plasira iz vladajoče Iluminatske
  grupe, ki pozna vse skrivnosti uma in duha..

  No če samo
  omenim, da so pa Iluminati le podaljšek drugim bitjem, ki so na višjih
  ravneh skreirali tako okolje, ki so poznani kot reptili, Anunakiji
  ipd.., vse z namenom hranjenja z energijo bitij (ljudi), ki ne zmore
  ali želijo prevzeti odgovornosti za svoje življenje in se jih nato tako
  manipulira, da podarijo svojo energijo v zameno za to, da se jim vlada
  in imajo občutek varnosti, ki jim ga ta vladajoči sistem obljublja..

  Nove
  energije, ki se aktivirajo sistematično in na potenco, ko se evolucija
  Zemlje in Vesolja pospešuje z vrtoglavo hitrostjo so ravno tiste, ki
  tako na hitro povzročajo razpad vseh teh (bolanih) sruktur. Struktur,
  ki človeštvo že tako dolgo držijo v samopozabi, v odrezanosti od
  lastnih moči in Samih Sebe. Tako, da je sedaj modro prepoznavati, to
  kar razpada, kot to kar je.. Razpadajo le stari patološki vzorci, ki so
  že stoletja držali ljudi v bolezenskem stanju in da sam razpad teh
  struktur ni bolezen ampak le proces čiščenja svinjarije iz družbe, ter
  še kot ena od možnosti prepoznanja pravih vzrokov bolezenskega stanja
  družbe in posameznika ter kot zadnja spodbuda na pot ozaveščanja samega
  Sebe, popolno prevzemanje odgovornosti za svoje življenje in
  sokreiranja Nove Dobe, kje ni več prostora za te patološke vzorce, ki
  se čistijo in odhajajo za vedno…

  Flower

  glas2012-08-23 09:12:16

  Lepo je če deliš

  “Synchronicity is God’s way of remaining anonymous.”

  #16206
  Irena
  Član

  glas wrote:

  Jaz vidim resitev le v ozaveščenosti, ampak ljudi ne moreš
  ozavestiti, dokler si tega ne želijo sami; ko pa si to želijo, pa se
  itak ozavestijo sami ..

  Smile
  Torej je naloga svetovalcev / alternativcev predvsem vzpodbuditi željo oz. podkrepiti potrebo Wink

  Irena2012-08-21 14:36:19

  Lepo je če deliš
Prikaz 1 prispevka (od skupno 63)
 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.