Reply To: Zemlja in spremembe

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Zemlja in spremembe Reply To: Zemlja in spremembe

#28437
tadej pretner
Moderator

ozelot wrote: Pomoje je to vse osnovano oziroma pogojeno z potovanjem našega osončja po vesolju. En cajt smo pod vplivom takih sil pol pod vplivom onakvih,..in se odzivamo kakor pač se. Te dobe hindijci opisujejo.

Se strinjam. O tem “govori” tudi Majevski koledar. Sicer pa evo inserta o tem iz moje knjige Integrirana osebnost;

Videti
je, da smo v fazi, ko do tega prihaja spontano, saj trenutno Zemlja
potuje po nekoliko aktivnejšem delu galaksije, na svoji poti pa
prečka
različno gosta
torzijska polja, ki
so ključna za različne manifestacije v pojavnem vesolju in bodo
opisana nekoliko kasneje. Del znanstvenikov meni, da prihaja ob
potovanju Zemlje skozi torzijska polja visokih
energijsko/informacijskih koncentracij, v DNK strukturi živih bitij
do transformacij, za katere je značilno, da se razvitejše oblike
življenja razmnožujejo in razvijajo hitreje kot manj razvite.
Takšne stvari so se v preteklosti nedvomno že dogajale, saj fosilni
ostanki kažejo, da je prihajalo na Zemlji do novih oblik življenja
v valovih in ne po vzorcu konstantne evolucijske krivulje. Do
takšnega vala novih vrst življenja je npr. prišlo pred cca 530
milijoni leti, bile pa so tako zelo kompleksnejše od prejšnjih, da
je malo verjetno, da so se razvile postopoma iz prejšnjih, konec
koncev pa teh vmesnih členov ni niti med fosilnimi ostanki. Videti
torej je, da lahko občasno tudi evolucija naredi kvantni preskok,
recimo iz nevretenčarjev v vretenčarje, prav tako pa niso bili
najdeni fosili, ki bi dokazovali postopen razvoj ptic, ki imajo, za
razliko od kopenskih živali, votle kosti in drugačno strukturo
mišic. Ne obstajajo niti dokazi, da se je človek razvil iz opice.
Do še enega kvantnega preskoka v evoluciji je prišlo pred cca
35.000 leti, s tem, da je šlo takrat za preskok zavestnosti pri
neandertalcih. Iz lovcev so postali poljedelci, začeli izdelovati
številna orodja, udomačevati nekatere vrste živali ipd.
Nekateri
znanstveniki menijo, da prihaja ob takšnih evolucijskih kvantnih
skokih, ki naj bi bili torej posledica gibanja Zemlje skozi različna
torzijska polja, tudi do mutacije ogljika C12, ki je v živih formah
najbolj pogost, sestavljen pa je iz šestih protonov, šestih
elektronov in šestih nevtronov (666), v nestabilni ogljik C7,
sestavljen iz enega nevtrona, šestih protonov in šestih elektronov.
Ta oblika ogljika je nosilec hiperdimenzionalnih miselnih polj. V
človeku sicer nastaja ob duhovnem delu, ko smo v stanju »čiste
zavesti« in vpliva na širitev avričnega polja, s tem pa širi
polje percepcije tudi v druge dimenzije in vodi v pojave sinestezije
– mešanja čutov, ko lahko recimo gledamo barvo in zaznamo tudi
njen zvok ali vonj. Kaže, da je C12 kot tak povezan z našo
usmerjenostjo na materialni svet, zakon močnejšega …, C7 pa na
duhovni svet in splošen občutek povezanosti. Glede na to, da je
vedno več ljudi, ki pričajo o zaznavah različnih bitij in senzacij
izven okvira običajne percepcije, je videti, da se je proces
postopka transformacije C12 v C7 že začel in bo na nek način
odredil duhovni, morda pa tudi fizični razvoj živih bitij na
Zemlji. Eden od spremljajočih dejstev pri pojavih, kakršna sta
recimo razširjena percepcija in sinestezij
a,
je npr. ta, da ima
duhovno ozaveščen človek dobro razvit nepogojeni jaz – tisti del
sebe, ki mu pravimo tudi notranji opazovalec ali zavestnost, zato
lahko razširjena percepcija in sinestezija dejansko obogatita
njegovo doživljanje sveta. Večina ljudi pa te tihe notranje
prisotnosti nima razvite v zadostni meri, zato se bo dogajalo, da
bodo pojave razširjene percepcije in sinestezije doživljali kot
psihološko motnjo, ki jih bo dodobra destabilizirala.

Lepo je če deliš