Reply To: Pasti na duhovni poti

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Pasti na duhovni poti Reply To: Pasti na duhovni poti

#18262

ČE:

– obstaja “neodvisna realnost” kot neka “danost”, ki je popolnoma neodvisna od obstoja opazovalca oz. njegove zavesti;

…….Videti je, da obstaja, a kvantni fiziki trdijo, da temu nikakor ni tako……..

………Zavest z opazovanjem namreč vedno vpliva na “realnost”, jo tako spreminja in tudi sodeluje z opazovanim! In to kar opazuješ kot “zunanja realnost” ni nikdar neodvisna, saj je Vesolje prežeto z Zavestjo, toraj ne more biti…………..

Čista zavest, superinteligenca, je zajeta v vsem in preveva vse.

Torej je obstajala še pred pojavom prvega človeškega bitja (ali živali ali rastline).

Ko človeška zavest opazuje in proučuje čisto zavest, se v bistvu v tem procesu spreminjata oba.

Pri tem pa človeška zavest na “bistvo” same čiste zavesti ne more vplivati in jo spreminjati (torej je možno govoriti o neodvisni danosti?) … človek lahko različne spremembe izkuša in proučuje zgolj na nivoju svoje lastne (z)manifestirane realnosti.

Yes?

Or no?

IF No THEN

nehaj z branjem :o))))

EXIT

– lahko posameznik s svojimi mislimi in prepričanji (bolj ali manj zavestno) kreira oz. spreminja svojo “subjektivno realnost”, pri čemer se lahko dotakne tudi “subjektivnih realnosti” drugih posameznikov oz. skupin ljudi;

……na subjektivno realnost drugih vplivaš, čim te “ti drugi” jemljejo resno, na to, v kakšni meri, pa vpliva še nekaj faktorjev…..

……… Realnost je toraj vedno Subjektivna in vedno jo sam kreiraš, spreminjaš in jo tudi evolviraš.. To se vsekakor posledično dotika tudi “drugih”, kar naj ne bi smel biti tvoj poglavitni pomen….

Zanima me nekaj drugega:

nekaj na nivoju “neodvisne danosti” naj ne bi obstajalo;

– in to nekaj tudi ni del opazovalčeve realnosti (ki se sicer zaveda, da lahko obstaja v realnosti nekoga drugega oz. določenih skupin ljudi);

– in potem je to nekaj odkrito v realnosti nekoga, kjer opazovalec v nekem trenutku ravno raziskuje…

Odkrito zgolj zato, ker opazovalčeva zavest “predvideva”, da lahko naleti na to nekaj; se pravi, ker so Kolumbove ladje že prepoznane, poimenovane?

In če še ne bi bile? Človeška zavest je sposobna prepoznati valovanje oceana, si zastavljati vprašanja, kaj neki to valovanje povzroča…in končno (u)videti…

Se pravi, da je sposobna najti razlike med neodvisno realnostjo in (z)manifestiranimi subjektivnimi realnostmi. Ko “…… se preprosto giblješ kot Zavest, ki opazuje svet iz trenutne perspektive……..”? Brez navezanosti na karkoli?

Lepo je če deliš