Reply To: Opazovalec in svet

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Opazovalec in svet Reply To: Opazovalec in svet

#27358
Anonimnež
Nedejavno

to je toClap

Zvok
Spisek arhetipov bi bil nepopoln, če ne bi nanj uvrstili vsaj še zvok. Zvok je prav tako fenomen, ki omogoča širok spekter pojavov, ki imajo še kako veliko težo v našem dojemanju stvarnosti. Vsak zvok se rodi iz tišine in se v tišino tudi vrne.

Prostor in tišina (kot ozadje za zvok) sta dve lici iste stvari – niča. Sta zunanji obliki notranjega prostora in notranje tišine, to pa je globoki mir – brezoblično kreativno jedro vsega obstoja. Tišina je, kot pravi Tolle, tako kot praznina, vhod v duhovni svet . Tišina je prisotnost; je zavest, osvobojena miselnih oblik.

Bodite pozorni na tišino, ki ostane za vsakim zvokom. Usmerjanje pozornosti k zunanji tišini ustvarja notranjo tišino, um se utiša, vhod se odpre. Tišina zunaj, mir znotraj. Duhovni svet je prisoten v tem svetu kot tišina. Nič ni tako podobno Bogu kot tišina. Dovolj je le obrniti pozornost k njej. Če nič razen tišine ne bi obstajalo, tudi vi ne bi vedeli zanjo. Zaveste se je šele potem, ko ste slišali zvok.

Prgišče spoznanj

Ob modrovanju v zgornjih poglavjih smo se dokopali do naslednjih ugotovitev:

  • objektivne resnice ni, saj vsak doživlja stvarnost v skladu s svojimi prepričanji. Celo znanost mora (po določenem času slepega zaupanja trenutnim dosežkom) priznati, da se moti;
  • tisto, kar omogoča, da se česarkoli zavedamo, je zavest; zavest je tudi ključ do spoznanja bistva oz. odgovora na vprašanje – kdo v resnici smo;
  • materialnost je iluzija. Vsekakor ni tisto, s čimer lahko razložimo vse pojave v naši stvarnosti, ki ne vsebuje le materialnih fenomenov. Primarna je nematerialna plat – pogosto jo imenujemo duhovnost (ali v religiji duh).
  • um ni tisti, ki lahko dojame najvišjo resnico, saj je le orodje zavesti; jaz nisem orodje svoje zavesti.
  • identifikacije s telesom, umom, energijo ali dušo so le pripomočki, koncepti, preko katerih zavest lahko prehaja na vse popolnejši koncept, da bi ga naposled – zavrgla. Zavest sama namreč ni razložljiva z miselnim konceptom.

Ponovimo še ugotovitve o arhetipih, osnovnih gradnikih naše stvarnosti. Ugotavljali smo, da gre tu za neke temeljne predstave ali ideje, ki podpirajo vse druge predstave. Prisotne so v zavesti in jih imamo za resnične, čeprav ne moremo vedeti, ali zunaj naše zavesti sploh kaj obstaja.

  • Da bi lahko obstajale kakršnekoli oblike ali predmeti, mora obstajati prazen prostor. To je ena od štirih bazičnih predstav, ki omogoča bivanje in dojemanje brezštevilnih oblik. Daje jim življenjski prostor, platno, na katerem zavest vrti svoj 3D film.
  • Da bi bilo možno kakršnokoli gibanje, mora obstajati čas. Ta omogoča razlikovanje dogodkov in izkustev med seboj in omogoči dinamiko gibanja – življenje. Čas je druga temeljna iluzija zavesti, ki omogoča neskončno dogajanje, življenje oblik in spomin. Nikakršnega neposrednega dokaza, da zunaj zavesti čas res obstaja.
  • materija je iluzija, povezana s tistimi posebnimi oblikami, ki jih poimenujemo “predmeti”, da bi ob njih lahko pridobili posebno močno izkustvo preko naših “fizičnih čutov” ter s tem hitreje krepili našo spoznavo. Boljša spoznava pomeni hitrejši duhovni razvoj;
  • energija je merilo duhovne volje, ki se povezuje s posameznimi oblikami (predmeti) v naši zavesti. Je iluzija, ki pogojuje hitrejše ali počasnejše, večje ali manjše spremembe.
  • tišina je prisotnost, zavest, osvobojena miselnih oblik.

Ko razumemo, kako stvari v zavesti delujejo, se vse zdi preprosteje. Seveda obstaja kopica predstav in konceptov, vključno z zakoni naše materialistične znanosti, ki razlagajo stvari povsem drugače, mnogo bolj zamotano in nerazumljivo. Sami se lahko odločite, čemu namenite večjo veljavo. Če znate razmišljati s svojo glavo, boste sposobni opustiti tradicionalne predstave, na katerih se je nabral debel sloj prahu, in prebili boste led, kar vam bo omogočilo znova zadihati s polnimi pljuči. Morda pa ste povsem zadovoljni z doseženo ravnjo zavesti in životarjenjem, ki se neprestano vrti v krogu užitek-trpljenje.

Vse povedano je za marsikoga precejšen šok, saj pomeni zanikanje tistega, kar ste imeli doslej za resnično. A prepričani v znanost ali religijo so verjetno že prej odnehali z ugotovitvijo, da gre za besno filozofiranje brez realne osnove”. Če to še berete, ste zagotovo med tistimi, v katerih se že prebuja nova, močnejša zavest. Ko boste o vsem premislili, boste spoznali, da je z novimi spoznanji možno zgraditi mnogo bolj fleksibilnejšo, pestrejšo, raznolikejšo sliko sveta, brez številnih omejitev, ki so doslej gospodarile v vaši zavesti.

Čas, prostor, materija in energija ne bodo več gospodarili nad vami kot neke nespremenljive danosti, na katere ni mogoče vplivati. To pa ne pomeni, da jih boste omalovaževali, se izogibali izkustvom in se pretirano zatekali v lažno duhovnost. Zavedali se boste, da ti arhetipi niso zidovi duhovne ječe, v kateri se mučite, pač pa kulise na zanimivi življenjski predstavi, katere režiser ste vi sami. Torej – izkoristite jih v luči novih spoznanj za to, da boste v njih lahko bolj uživali!

Nagrada bo takojšnja: kakovostnejše obvladovanje stvarnosti in nova kakovost bivanja. Vredno truda!

KONEC

Zoran Železnikar
http://www.prisluhni.si

Lepo je če deliš