Reply To: Nova Doba

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Nova Doba Reply To: Nova Doba

#25562
Irina
Participant

Znanje iz zibelke človeštva

Ponedeljek, 28. julij 2014

Zapis Marie Ane Kolman o trenutnem dogajanju…

Pozdravljeni,

V teh dneh me mnogi prosite za razlago trenutnega dogajanja in nenavadnega počutja. Zdi se, da ob neuresničenih napovedih in prerokbah duhovno osveščeni ljudje izgubljajo vero in zaupanje v t.i. kozmično izravnavo, ki bi svet očistila vsega slabega in vzpostavila stanje izgubljenega raja. Ljudje, ki jim duhovna evolucija vzbuja posmeh in stremijo le za materialno blaginjo, pri čemer ne upoštevajo nobenih moralnih in etičnih načel, ne poznajo nobenih stisk, ne soočajo se s krizo identitete in tudi ne s krizo preživetja. Ob tem pa se dogajajo velike in male katastrofe kot znanilke vzpostavitve t.i. kozmične izravnave. Ko bo čas, bom spregovorila tudi o času in načinu napovedovane apokalipse. V izogib panike, ki bi jo moje navedbe sprožile, vam posredujem le znanja, ki vam bodo morda vodilo na vaši evolucijski poti in ki vam bodo pomagala razumeti kaj se dogaja in se pripraviti na to, kar se bo zgodilo. Nesporno se bodo uresničile napovedi, ki temeljijo na astronomskih in evolucijskih zakonitostih. Gre le za napačna razumevanja časovnega okvirja oz. razlage koledarjev starih ljudstev.

Ta znanja sem pridobila na Altaju – zibelki človeštva, izvoru vseh narodov, deželi, ki z nevidno popkovino povezuje Zemljo s Soncem. V knjigi ALTAJ JAN – GENOFOND ALTAJA je zapis starega vedskega in tradicionalnega altajskega prava v smislu pravice in resnice, ki temelji na poznavanju kozmogeneze (nauk o izvoru in razvoju vesolja), geogeneze (nauk o izvoru in razvoju Zemlje) in etnogeneze (nauk o izvoru in razvoju ljudi z enakim genotipom). Avtorica je Z.I.Tirisova iz starodavnega altajskega ljudstva Köbök, ki izvira iz zlate dinastije Džingiskana. Po izvoru je kam (šamanka) oz. ene ijik kam, kar v prevodu pomeni poslanka Sonca ali v altajščini Umaj ene kanis. Gre za najvišji status v duhovni hierarhiji Altaja, ki avtorici kot absolutnem mediju z izjemnih znanjem in poznavanjem preteklosti, sedanjosti in prihodnosti omogoča tvorno delovanje v politiki Republike Altaj in obenem obvezuje delovati v dobro vseh narodov sveta. Z.I.Tirisova je v svoji knjigi podala znanja, ki so sodobnemu človeku nujna, da bi ohranil ekološko ravnovesje, svojo psihofizično celovitost in preživetje. Altaj jan je znanje o višjih silah, ki so ustvarila vse na zemlji in poleg življenja dala vsemu tudi določen smisel. Vsi smo odvisni od teh sil, kajti vsi živimo na isti Zemlji, hodimo pod istim Nebom, vsi imamo svoje starše in prednike. Naše življenje je vpeto med preteklost, sedanjost in prihodnost. Živimo v svetu, ki se nam kot resničen kaže le kot fizično-materialni ali zemeljski svet. Atajci poleg tega sveta kot resnična poznajo še zgornji svet, kjer bivajo duhovi Tengeri in vrhovna boginja Sonce (Umaj ene kanis), ter spodnji svet, v katerem bivajo duše naših prednikov. Tudi človeka pojmujejo kot trojstvo: njegova duša je sestavljena iz treh delov, ki so povezani s tremi naravnimi elementi: ognjem, vodo in zemljo. Ob spočetju človeka sodeluje energija ognja, ki jo sproži čustvo ljubezni v stanju spolnega akta. Človekovo telo napolnjuje energija vode, po smrti pa se telo zlije z energijo zemlje. Te tri vrste energije zato v vsakdanjem življenju Altajcev predstavljajo božansko energijo, ki jo spoštujejo v vsakodnevnem odnosu in se ji poklanjajo v svojih obredih. Ogenj je središče doma, vodni izviri so sveta mesta, kjer veljajo točno določena pravila, zemlja je njihov genski zapis, ki hrani spomin in modrost prednikov. Človekova celica in zemlja imata enako sestavo, zato je vzdrževanje vezi med človekom in rodno zemljo pogoj za srečo, zdravje in blaginjo. S povečanjem pasionarnosti se aktivira ves genski potencial, kar daje narodu moč in stabilnost. Pasionarna energija vsebuje genom treh energij, ki prihajajo iz treh duhovnih ravni:

1.genom je center ognja in je povezan z energijo Sonca. Nastane v času spočetja otroka. Ta genom krepimo z vsakodnevno molitvijo k Vsevišnjemu.

2.genom je center vode, ki nastane v procesu formiranja organizma. Ta genom lahko mutira, če ne uživamo vode in hrane, ki ima isti genofond kot zemlja in naša celica, v 3. generaciji pride do anomalij, ki sprožijo različna bolezenska stanja. Bolezen je tako pravzaprav opozorilo ali klic zemlje in klic krvi, opomin, da smo se odtujili od stanja naravne harmonije. Eden izmed načinov zdravljenja je zato vrnitev na zemljo svojih prednikov.

3.genom je center zemlje, ki vzpostavlja našo povezavo s predniki. V njem je vsa hologramska informacija zemlje in rodu. Zemlja je tako nekakšna informacijska banka, ki vsebuje zgodovinski zapis vseh misli, dejanj in znanj naših prednikov.

Osnova in pogoj za človekovo duhovno evolucijo je njegova umeščenost v harmonično naravno okolje prednikov in upoštevanje zakonov zgornjega, srednjega in spodnjega sveta. Altaj jan ali zakon pravice in resnice je temelj genofonda Altaja. Ker ima preseljevanje narodov izvor na področju Altaja, pomeni, da imamo vsi genski zapis ljudstev Altaja in torej tudi vsi možnost, da z upoštevanjem vedskih znanj sprejmemo zadnjo možnost rešitve. Ne gre za dogmo, niti ne za religijo – gre preprosto za znanja, ki smo jih v stremljenju za materialnim blagostanjem pozabili. Gre za resnično PRAVO – življenje v tem svetu v skladu s zakoni zgornjega sveta ob upoštevanju in spoštovanju izkušenj in znanj naših prednikov.

Večina ljudi pričakuje velike spremembe, le malokdo pa je pripravljen tudi kaj
narediti. Spremembe na boljše ne morejo priti same od sebe, tudi stanje v državi in narodu se ne more spremeniti na bolje ob nenehnem kritiziranju in tarnanju. Vsak narod se sestoji iz množice ljudi, iz družin, rodov, skupnosti itd. Vsak od nas s svojo lastno zavestjo tvori kolektivno zavest, ki je podoba genofonda naroda. Naša lastna zavest je torej tista, ki lahko deluje kot rešitelj nas samih, naše družine in našega naroda. Osnova vsakega naroda je družina. Altajska družina je trdna osnova skupnosti, saj ohranja močno povezavo med generacijami in vsem rodom. Osnova družine je skupnost do 3.kolena, pri čemer ima vsak točno določeno vlogo in status. Otroka do 6.leta starosti vzgaja mati, od 6.do 12. Leta pa oče. Z 12.letom je otrok samostojna osebnost in starši so mu le svetovalci. Posebno vlogo v vzgoji otrok imajo stari starši, ki so vnuke dolžni podučiti o smrti.

Smrt je stanje človeka, ko je njegova fizična struktura odslužila svojemu namenu bivanja. Prvi znak smrti je prenehanje dihanja. Pri tem iz telesa odide kisik, ki ima v altajskem pojmovanju duhovni značaj in se imenuje tin – dih ali zemeljski duh. Tin je možno vrniti v roku treh dni, če iz telesa ne odide kut ali nebesni duh.

V genofondu Altaja obstaja Zlata knjiga usode, ki jo piše Umaj ene kanis ali vrhovno božanstvo Sonce. V Zlati knjige je zapisan čas, namen, kraj rojstva in človekovo delovanje, pa tudi čas, ko se duša vrne nazaj k svojemu nebeškemu izvoru. V knjigi usode je zapisan tudi človekov življenjski sopotnik, s katerim človek lahko izpolni svoje življenje z božansko energijo, ki se imenuje ljubezen.

Ded in babica sta dolžna vnukom dati tudi znanje o obredno-ritualni kulturi pri pokopu in spominskih dneh – to so dnevi spomina in žalovanja, ki pomagajo duši umrlega prestopiti v spodnji svet: 3., 7. in 40. dan po smrti. Tretji dan duh dokončno zapusti telo, kar se na fizičnem telesu pokaže kot črn madež okrog popka. Popek je mesto vhoda in izhoda duha v telo. Oboje se zgodi v času treh dni: 3 dni po spočetju se duh naseli v telesu in 3 dni po smrti duh zapusti telo.

Sedmi dan po smrti se opravi obred spominjanja na pokojnika. Od 3. do 7. dne po smrti duh kroži nad grobom pokojnika. Zato so do 7. dne strogo prepovedani spolni odnosi med sorodniki umrlega, ker se lahko duša pokojnika naseli v otroku, ki pa bo živel le kratek čas. Med sorodniki obstajajo močne energijske vezi. Duh ima namen vrniti se k izvoru, ki je ognjena energija. Spolni akt je prav tako energija ognja in duh, ki blodi okrog groba zazna klic te izvorne energije (seksualni ogenj) in se usmeri k njej.

40. dan je obredni dan za dušo süne – dušo spodnjega sveta. Süne je tisti del človekove duše, ki svojo vsebino povzame po prednikih. Gre za genetski fond naroda. V njem se hrani vsa potrebna informacija o človeku. Pomembno je, da je človek pokopan v zemlji svojih prednikov, ker se tako v zemlji hrani genetski spomin človeka, roda in naroda. Odhod sűne iz telesa umrlega se zgodi v 40 dneh, ker biva v možganih, ki se razkrojijo šele takrat. Ko sonce (Umaj ene kanis) v času 40 dni konča popolni obrat magnetnega polja okrog svoje osi, takrat süne odide od pokojnika. V zemlji se ohrani kot genetski spomin, kar je pravzaprav nakopičen razum naših prednikov.

Altaj je izvor znanja, modrosti in nas samih. Atila kan in Džingis kan sta prišla z Altaja in svoje bojevnike vodila do Rima in Atlantika z namenom očiščenja ljudstev vseh negativnih energij in vzpostavitve stanja harmonije z zakoni Zgornjega sveta. Zgodovina je njune pohode označila kot roparske in osvajalne.

Danes Altaj odpira vrata vedskim znanjem in nam ponuja možnost rešitve. Časa nimamo več veliko.

V začetku avgusta odhajam na Altaj s skupino ljudi, ki so na svoji poti duhovne evolucije poklicani, da prejmejo znanja Altaj jan. Ene ijik kan Sijina Tirisova nam bo predala znanja genofonda Altaja, ki jih bomo lahko uporabili pri vodenju duhovnega razvoja slovenskega naroda. Cilj našega potovanja je področje pod sveto goro Beluho, ki ga Altajci imenujejo Vrata bogov. Po vrnitvi vam bom svoja spoznanja in znanja posredovala v namen obuditve našega praspomina in podpore na poti duhovne evolucije.

Maria Ana Kolman

Lepo je če deliš