Reply To: Mala šola kreiranja realnosti

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Mala šola kreiranja realnosti Reply To: Mala šola kreiranja realnosti

#19503
tadej pretner
Moderator

III. Del


– Pri drugem načinu manifestacije gre
za to, da namero predamo praznini/univerzalni zavesti. Da metoda
deluje, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, bistven pa je
visokovibracijska namera – v nasprotnem primeru namreč
praznina/univerzalna zavest namero »zavrne«.


O prvem načinu manifestacije (zakon
privlačnosti) sam nimam tako radikalnega negativnega mnenja, kot
Lazarov in ga včasih uporabim. Ločnica med tem, ali nas bo tovrstna
manifestacija dejansko popeljala v destruktivne vode, o kakršnih
govori Lazarov, ali ne, je v ustrezni nameri.
V principu lahko
govorimo o treh vrstah namere:

a) Namera polj realnosti (matrix
namera)

– vsebuje nizko vibracijo, ki jo začutimo kot vzgib za obstankom,
vzgib za varnostjo, da smo sprejeti, da se potrdimo, da uspemo, da
dobimo ljubezen, pri tem pa nam vse te občutke dajejo prvine, ki jih
v svoja življenja vnašamo iz okolja. Večina ljudi dela vse kar
dela le zato, da bi preživela (fizično, eksistencialno, čustveno,
mentalno). Če imaš takšno namero je jasno, da si identificiran z
določenimi polji realnosti in da ne upravlja
š
s procesom manifestacije.
Če
izkušamo takšno namero, ne moremo ničesar manifestirati zavestno,
saj takšna namera
zavestno
manifestacijo
sama po sebi prepreči. Takšne namere nam preprečujejo, da izkušamo
globinsko, nepogojeno izpolnjenost.

b)
Namera nekoliko višje vibracije je
transformacijska
namera
.
Vsebuje vzgib po osebnostni spremembi, ozdravitvi, za bujenjem,
odpuščanjem … Če imamo takšno namero, je naša vibracija višja
in smo na dobri poti, da sami manifestiramo svojo realnost. Ko smo v
coni transformacijske namere, lahko manifestiramo tudi določene
stvari izven obsega klasičnih pristopov zakona privlačnosti, vendar
pa porabimo za to veliko časa in energije.

c)
Inspiracijska namera

le
z njo lahko resnično zavestno in lahkotno manifestiramo
svojo
realnost, saj je notranje in ne zunanje motivirana. Izhaja iz stika s
samim seboj, ko pa smo v takšnem stanju, vsebujejo vibracije, ki jih
privlačimo, informacijsko bit evolucije na vseh ravneh.

S
tehniko »zakon privlačnosti«, ki bo opisana nekoliko kasneje,
lahko načeloma kreiramo realnost iz domene prve in delno druge vrste
namere. Vendar pa moramo biti previdni predvsem takrat, ko gre za
namere, povezane s preživetjem. Menim, da so nekatere oblike
kreiranja realnosti na ta način povsem upravičene in načeloma
nenevarne. Nekatere duhovne struje menijo, da ne bi smeli zavestno
skreirati ničesar, kar je povezano z materialnimi dobrinami, a to je
neumnost. Včasih lahko določene specifične kvalitete razvijamo v
svoje
in
splošno
dobro le, če imamo ustrezna pomagala iz sveta materialnosti. Bi
Jacques Costeau lahko izvedel toliko fascinantnih raziskav, povezanih
z življenjem v morskih globinah, če ne bi imel ustrezne opreme
(beri ladje Calypso)?

A
ne gre le za to, da za nekatere dejavnosti osebnega razvoja
materialne dobrine/opremo pač rabimo. Na tem področju se odpirajo
še druga vprašanja.
Vsaj
v t.i. »vmesni fazi«, ko še nismo vzpostavili tako jasnega stika s
svojo bitjo, da bi spontano prišli v stanje nenapornega bivanja z
izkušanjem wu wei namere.
Organizacija
življenja v zahodnem svetu je kakršna je in pogostokrat se ne moreš
predano ukvarjati s stvarmi, ki sodijo v domeno namere tvoje duše,
če ti fokus uhaja na neurejene stvari, povezane z vsakdanjim
življenjem (recimo stanovanje).

Dober
način za preverbo porekla motivacije naše namere, ki jo želimo
skreirati, s
o
tri preprosta vprašanja, ki si jih pred manifestacijo zastavimo. Ta
vprašanja so:


Ali želim s predmetno manifestacijo sebi ali drugim kaj dokazati?


Ali želim biti s predmetno manifestacijo sprejet od sebe ali drugih?


Ali je motivacija predmetne manifestacije želja po varnosti?

Če
so odgovori na vsa vprašanja ne, lahko realnost manifestiramo s
tehniko zakona privlačnosti brez prevelike skrbi, da nas bodo
posrkala nizkovibracijska polja.

Zanimivo
je, da v osnovi na enak način preverjamo namero tudi pri drugi
obliki manifestacije, torej pri kreiranju realnosti, pri katerem
predamo namero prazini. Vendar pa so pri tej tehniki našteta
vprašanja le prvi del preverbe namere – drugi del je energijski, a
o tem nekoliko pozneje.

ELEMENTI,
POMEMBNI ZA USPEŠNO ZAVESTNO MANIFESTACIJO

Ne
glede na to, kateri način izberemo za zavestno kreiranje realnosti,
je
treba poskrbeti za nekaj elementov manifestacije, ki so porok za
uspeh:

1.
Psihični prostor:
Tisto,
kar se nam dogaja v življenju, je refleksija našega notranjega
psihičnega prostora. Če živimo realnost polno stresa in
obveznosti, v kateri nimamo časa zase,

je to jasen znak, da nimamo
potrebnega
notranjega
prostora
za
manifestacijo,

ki mora biti prazen. Če smo
npr.
v
zavesti žrtve, ne bomo imeli prostora za manifestacijo, saj ta
identifikacija zavzema naš psihični prostor in se prek nas
manifestira. Če si torej žrtva, ne moreš
kreirati
realnosti, v kateri se počutiš mirno in zadovoljno.
Ali
pa – dobiš npr. impulz,
da
bi
manifestira
l
realnost, v kateri boš spoznal osebo, s katero boš doživel
čustveno izpolnitev.
Tvoj
p
sihični
prostor pa je še vedno zaseden s prejšnjo vezo, ki si jo sicer
prekinil
že
pred časom (zamera, bolečina …). V takšnem primeru se bo poskus
kreacije realnosti, v kateri bi spoznal takšno osebo končal tako,
da bomo pritegnili osebo, s katero bomo izkušali podobna nesoglasja
kot v prejšnji vezi, ali pa se ne bo zgodilo nič. Do tega pride
ravno zato, ker je naš psihični prostor poln in v njem ni prostora
za kreacijo realnosti, kakršno želimo.

Nujno je torej znotraj nas narediti prostor za manifestacijo (s
procesi deidentifikacije).

Se
nadaljuje …

Lepo je če deliš