Reply To: Avtentičnost biblijskih zgodb

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast Avtentičnost biblijskih zgodb Reply To: Avtentičnost biblijskih zgodb

#21399
glas
Participant

Sal Rachele je preko »Ustanoviteljev« prenesel informacije ki so v akaši o tem, kakšna je resnična zgodba o Jezusu.. In moram rečt, da je ta zgodba zelooo podobna temu kaj jaz vem in verjamem o Jezusu..

Priča o Isusu Kristu

“Jedan ĉlan 8.gustoće Konfederacije, u stvari vodeći ĉlan u ovom sektoru Galaksije, ima posebnu priĉu koju ćemo vas s veseljem ispriĉati. Mi vam priĉamo ovu priĉu uz pomoć Isusove nadduše, Lorda Sanande.

Sada ćemo prosvijetliti vaš um, u vezi istinske priĉe o Isusu Kristu. Vaţno je napomenuti da alegorijska priča o jednom čovjeku koji se žrtvuje da iscijeli grijehe masa ljudi ne potječe od događaja prije 2000 godina, nego je to tema koja se mnogo puta ponavljala u povijesti, puno prije nego što je čovjek kojeg znate po imenu Isus bio odveden na križ. Ako prouĉite povijest različitih kultura, pronaći ćete druge takve ikone čije priĉe su vrlo slične Isusovoj. Ideja da je spasitelj umro za vaše grijehe, i odigravanje drame u formi sličnoj Isusovoj, je pokušaj „vladara tame“ da natjera ĉovjeĉanstvo da stavi krivnju izvan njih samih, kako bi sprijeĉili rješavanje njihovih problema.

Idemo to razjasniti. Nitko nikada ne može umrijeti za vaše grijehe, dragi Kreatori, i to iz 2 razloga.

1 Vi imate slobodnu volju i odgovorni ste za sve što napravite

2 Ne postoji takvo nešto kao neoprostiva greška ili greška koja vas ĉini pokvarenima

Vi ste toliko savršeni koliko je savršen i dan kada vas je Bog stvorio, i uvijek ćete biti savršeni, nedužni i sveti. Lord Sananda u njegovom setu knjiga „ A Course in Miracles“ (Teĉaj za ĉuda) to je vrlo jasno rekao.

Postoje neke toĉne ĉinjenice u priĉi ispriĉanoj u Novom Zavjetu u Bibliji, ali postoji i mnogo iskrivljenih priĉa. Sada ćemo to nadopuniti.

Duša znana kao Isus bila je direktni fragment (dio) iz porodice Sanande. Drugim rijeĉima, Sananda je Isusova nadduša. Kad je Sananda vidio kako se ljudska vrsta koprca u tuzi i neznanju, htio je intervenirati u svjetovnim aferama na naĉin koji je poštovao slobodnu volju, inkarnirao se pribliţno 39 godina pr. Krista , kao sin Josipa i Marije. Taj dio je zajedniĉki sa Biblijskom priĉom. Isusov rođendan bio je pribliţno 31. Ožujka, a ne 25. Prosinca.

Lord Sananda, nebesko biće sa osme gustoće, inkarnirao se kao Jeshua, ili Jeshua, ovisno o tome koji prijevod koristite. Budući da je bio sa osme gustoće, zadržao je mnogo svojih duhovnih sposobnosti, usprkos vrlo gustom okruženju u kojem se rodio. Kao malo dijete bio je vrlo vidovit, i prorekao je mnogo budućih događaja. Marija i Josip su bili u suprotnosti sa politiĉkim ustrojstvom i nisu bili oženjeni nakon što je Marija zatrudnjela.

Priĉa o djeviĉanskom zaĉeću je izmišljena. Neke ET grupe mogu uĉiniti žene trudnima, bez normalnih seksualnih procedura, ali u ovom sluĉaju Jeshua je nastao normalnim seksualnim odnosom.

Kako bi se izbjegle socijalne i politiĉke posljedice rađanja bez braka, i kako bi izmakli od suprotnih uvjerenja autoriteta, Marija i Josip migrirali su u Galileju, i konaĉno su došli blizu Mrtvog mora, gdje su se kratko zaklonili zajedno sa Essenima. Bojeći se za Jeshuin život, Marija i Josip ostavili su ga kod Essena i vratili se u Galileju. Jeshua se kasnije prikljuĉio Esenskom Redu. Proveo je 3 godine gradeći hramove i kuće Esenima, te je pohađao njihova sveta uĉenja i uĉenja Esenskog puta. Uzduž obale Mrtvog mora, Jeshua je nauĉio poštovati Majku Zemlju i pomagao je donijeti toliko neophodnu kišu, koja je bila oskudna u tim krajevima. Esenci su bili strogi vegetarijanci i uĉili su poštovati sve životne forme. Vlada te zemlje doživljavala ih je ĉudnima i anti-društvenima, ali su uglavnom bili ostavljeni na miru, jer nisu predstavljali nikakvu prijetnju i uvijek su plaćali poreze, iako nisu vjerovali u takve stvari.

Kada je Jeshua napunio 16, on i grupa prijatelja Esena otputovali su istoĉno do Indije, gdje je on upoznao nekoliko Indijskih gurua i svetaca. Uĉio je pribliţno 2 godine sa guruom, koji ga je puno nauĉio o misteriju života. Kada se vratio ( i za vrijeme opasnog posjeta svojih roditelja koji su se vratili u Galileju), upoznao je i zaljubio se u Mariju Magdalenu, koja je bila plesaĉica i zabavljaĉ, koja se samo kratko prostituirala kada su vremena bila teška. Marija Magdalena i Jeshua su bili duboko zaljubljeni i imali su muško dijete. Zbog toga jer se nisu ženili, oni su također postali društveni izopćenici. Neki od Jeshuinih Esenskih prijatelja dozvolili su Mariji Magdaleni da ostane u hramu sa Jeshuom, suprotno pravilima starijih. Jeshua, Marija Magdalena i njihov sin putovali su u Indiju drugi put, gdje je dijete bilo blagoslovljeno od više gurua. Proširile su se glasine da Marija Magdalena ima nezakonito dijete, iako nitko nije znao oca (izvan Essena). Bojeći se za djetetov život, Marija Magdalena i Jeshua privremeno su ga ostavili na brizi Indijskom svecu, i vratili su se u Galileju. Prošlo je par godina da se nisu mogli vratiti u Indiju, i iako im je sin jako nedostajao, znali su da je u dobrim rukama.

Marija Magdalena i Jeshua posjetili su svog sina par godina kasnije, ali on je ostao na brigu Indijskih svetaca kada su ga posjetili. Politiĉka klima bila je previše nestabilna da ga odvedu nazad sa sobom u Galileju. Usprkos tome što su sa svojim sinom proveli vrlo malo vremena, njihov utjecaj mu je puno pomogao kada je odrastao u Indiji. Postao je mudrac, i njegova uĉenja su mnogo doprinijela prosvjetljenju Indije. Prema Akaškim podacima, sin Isusa i Marije Magdalene nije imao djece.

Marija M i Jeshua su također imali i kćer, koja je nastavila tu lozu, iako virtualno ne postoje nikakvi preživjeli povijesni zapisi o drugom djetetu. Nekoliko tajnih društava postavilo je određene hipoteze kako se Isusova i Marijina linija nastavila nakon njihove kćeri. Kada ispitamo Akaške dokumente, vidimo da je sigurno postojalo nekoliko potomaka koji su slijedili zamršene puteve kroz srednji Istok i istoĉnu Europu. Otkrivanje linije Isusa i Marije Magdalene nije važno za našu diskusiju i više nećemo ništa reći o tome. Odsustvo Jeshuine priĉe iz službenih spisa starog Rima, i drugih povijesnih dokumenata iz tog vremena, morate razumjeti da je Jeshua smatran kao anti-društveni pobunjenik, i time cenzuriran iz službenih rodoslovnih dokumenata tog vremena.

Za vrijeme svog života, Jeshua je primio nekoliko duhovnih vizija, te vizija od njegove duševne obitelji, koji su ga savjetovali da poduĉava više duhovne principe svakome tko je htio iskreno slušati. Ozbiljno je poĉeo poduĉavati u njegovim kasnim 20-tim, i skupio je mnogo sljedbenika. U jednom trenu imao je 50 uĉenika. On i Marija Magdalena držali su svoju vezu i njihovo dijete potpuno tajnim, i nisu o tome raspravljali ĉak ni sa najvjernijim uĉenicima. Budući da je bio vrlo vidovit, Jeshua je vidio da će ga autoriteti s vremenom ubiti, ali mu je bilo reĉeno od njegovog višeg Sebstva, da ostane na tom putu i da poduĉava što je moguće više ljudi o putu duha.

Jeshuina uĉenja su bila dosta iskrivljena u Bibliji, ali nekoliko istina se ipak zadržalo. Uĉio je da smo svi stvoreni po slici i prilici Boga, i da mi svi imamo sposobnosti koje je on demonstrirao. Uĉio nas je da volimo jedni druge i da oprostimo svojim neprijateljima. On NIJE uĉio da je put do Boga samo preko njega samoga. Nekoliko njegovih uĉenika uĉili su kako upotrebljavati njihove duhovne darove iscjeljivanja i vidovitosti, i postoji mnogo priĉa u Bibliji kako je Ivan radio ista iscjeljivanja i ĉuda.

Priĉa o Jeshuovoj ukljuĉenost
i u Melchizedeĉko svećenstvo je također u židovskoj Bibliji, poglavlje 6 i 7. Jednom kad je Jeshua dosegao određenu razinu svjesnosti, njegova kozmiĉka obitelj na nebeskoj razini je poĉela komunicirati s njim i poĉela ga je podsjećati na njegov položaj unutar Melchizedeĉkog svećenstva.

Kad je Jeshua odveden na križ, on je odmah svjesno napustio svoje tijelo, umjesto da je patio 3 dana, što je pogrešno navedeno. Za vrijeme svog života on „im je neprestano opraštao jer nisu znali što ĉine“. Nakon što je napustio svoje tijelo, holografski se projektirao natrag u ljudski oblik, kako bi se ukazao svojim uĉenicima i Mariji Magdaleni, u više navrata. Tijelo je napustilo grobnicu, jer su ga pljaĉkaši grobova ukrali. Nije ga imao potrebe uskrsnuti, jer je već mogao materijalizirati novo tijelo, jednom kada se vratio na 8. gustoću.

Lord Sananda je podijelio svoju dušu nekoliko puta u povijesti. U sadašnjosti, postoji 8 podjela Sanande na Zemlji. Neke od tih duša vjeruju da su Isus, i do neke mjere su u pravu. Sve velike duše su sposobne podijeliti se nekoliko puta kako bi služile na planetima niže gustoće. Obiĉno se nadduše podijele na 12 komada odjednom, ali to nije pravilo. Mnoge primarne grupe ostanu na višim razinama da vode druge aspekte u nižim svjetovima. Izraz „aspekt“ koji se koristi ovdje ne znaĉi nepotpun ili parcijalan. Svaki od tih aspekata je kompletno i samostalno biće. Sjetit ćete se analogije podjele stanica koju smo naveli prije. Pogledajte poglavlje 5 za detaljno objašnjenje podjela i fragmentacija duše.

„Drugi dolazak Krista“ se odnosi na povratak u svjesnost Krista, ili nebesku svjesnost viših gustoća. To je bilo ispravno interpretirano od Paramahanse Yoganande i mnogih drugih yogija i svetaca.

Kao što većina vas zna, tradicionalno kršćanstvo ima vrlo malo zajedniĉkog sa Jeshuinim uĉenjem, a većinom se sastoji od grijeha i krivnje. Na svu sreću, mnogo duša proširuje svoju svijest iznad tih primitivnih uvjerenja. Mi, Utemeljitelji, smo zahvalni kad vidimo toliko vas koji istinski radite „veliki posao“ kojeg je Jeshua poduĉavao.

Kroz ovaj kratki pogled na rad Jeshue, mi smo samo malo dotakli temu Marije Magdalene i Svetog Ženskog principa, i jedva smo rijeĉ progovorili o Majci Mariji. Postoje mnogi kanalizirani ĉlanci o Mariji, i ne želimo duplicirati te informacije.”

glas2013-10-05 00:08:07

Lepo je če deliš

“Synchronicity is God’s way of remaining anonymous.”