Odgovori na: 2012 –>

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast 2012 –> Odgovori na: 2012 –>

#61670
Anonimnež
Nedejavno

<h2>POGOVOR Z ALTAJSKO ŠAMANKO</h2>
Srečanje z ZinaidoTirisovoTaniševno ali Eneibijik kam Seino je eno tistih srečanj, ki v človeku pustijo trajno sled. Ne le zaradi njene karizmatične osebnosti, pronicljivega uma in sposobnosti videnja v vse svetove in čase, ampak predvsem zato, ker v pogovoru z njo človek odkrije svoj izvor in uvidi svojo pot. Po tem postanejo vsi problemi, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, razumljivi in rešljivi.

 

 V vaši knjigi Genfond Altaja – Altaj jan pišete o velikih spremembah na Zemlji. Kaj se bo pravzaprav dogajalo in kdaj naj bi nastopilo novo obdobje v evoluciji Zemlje?

Altaj janje knjiga zakonov in predaja  znanje o višjih silah, ki so ustvarile vse na zemlji in poleg življenja dale vsemu tudi določen smisel in namen. Vsi smo odvisni od teh sil, kajti vsi živimo na isti Zemlji, hodimo pod istim Nebom, vsi imamo svoje starše in prednike. Naše življenje je vpeto med preteklost, sedanjost in prihodnost. Živimo v svetu, ki se večini ljudi kaže kot resničen  le v svoji fizično-materialni podobi. Mi Atajci poleg tega sveta kot resnična poznamo in doživljamo še zgornji svet, kjer bivajo duhovi Tengeri in vrhovna boginja Sonce (Umai ene kanis), ter spodnji svet, v katerem bivajo duše naših prednikov. Tudi človeka pojmujemo kot trojstvo: njegova duša je sestavljena iz treh delov, ki so povezani s tremi naravnimi elementi: ognjem, vodo in zemljo. Ob spočetju človeka sodeluje energija ognja, ki jo sproži čustvo ljubezni v stanju spolnega akta. Človekovo telo napolnjuje energija vode, po smrti pa se telo zlije z energijo zemlje. Te tri vrste energije zato v vsakdanjem življenju Altajcev predstavljajo božansko energijo, ki jo spoštujejo v vsakodnevnem odnosu in se ji poklanjajo v svojih obredih. Ogenj je središče doma, vodni izviri so sveta mesta,  zemlja  hrani spomin in modrost prednikov. Človekova celica in zemlja imata enako sestavo, zato je vzdrževanje vezi med človekom in rodno zemljo pogoj za srečo, zdravje in blaginjo. Človek je svoj genski zapis deformiral s tem, da uživa hrano in vodo, ki ne prihaja iz zemlje, kjer se je rodil – torej iz zemlje, ki ima isti genski zapis kot človekova celica. Zemlja doživlja evolucijsko spremembo, ki se v zgodovini Zemlje dogodi vsakih 14400 let po koledarju,ki upošteva časovno gibanje sonca in lune.Po soncu in luni se ravna tudi altajski koledar ali  po altajsko kalinjar, ki ni le časovnica, ampak predvsem  sistem kozmičnega in zemeljskega dogajanja,ki človeku omogoča vpogled v evolucijske procese v kozmosu. Človeštvo je v svojem razvoju prešlo več cikličnih obdobij razvojakozmosa in Zemlje. V vedskem, pa tudi tradicionalnem učenju Altaja je znan čas zamenjave  polov, ki se zgodi vsakih 14400. Tik pred tem dogodkom nastopi 13letno obdobje, ki ga Altajci imenujejo »krilata zemeljska leta«.V tem času  ima človeštvo možnost, da se prilagodi novemu času in novim energijam, ki nastopijo z menjavo polov. V času 13-ih prehodnih let se na Zemljo zlivajo ogromni potoki ognjene energije z vseh 12 planetov, ki vplivajo na Zemljo in na človeka. V altajskem koledarju je 13. zemeljski mesec, ki se po principu časovne izravnave dodaja vsako tretje leto. Imenuje se janjarai ali mesec obnovitve. V obdobju 14400 let se tako nabere 13 »krilatih zemeljskih let«, ki jih vrhovna boginja Umai ene ali Sonce podarja Altaju kot materi Zemlji, da bi v tem času vrnila svoje otroke k izvoru.  Kot Enei kam sem dolžna v teh letih pripraviti ljudi na prestop, ki se bo zgodil ob zaključku obdobja 14400 let. V javnosti ne želim govoriti o datumu te premene – vsak, ki bo uspel pri sebi doseči stanje, ki mu bo prehod v novo obdobje omogočalo, pa bo to vedel. Moja naloga je ljudi učiti, da bodo ta proces razumeli in da bodo sposobni speljati nujne spremembe pri sebi in pri svojem narodu.  Pomembno je, da razumete povezanost človeka s kozmosom, zato tako zelo poudarjam  medsebojno delovanje in pomen poznavanja kozmogeneze (nastanek kozmosa), geogeneze (nastanek zemlje), etnogeneze (nastanek naroda) in poznavanja človekovega lastnega genofonda. Da bi vas o tem podučila, prihajam februarja v Slovenijo.  Slovenci kot narod ste pozabili na moč ognja, vode in zemlje, pozabili ste tudi na moč svojega genofonda, še vedno pa vas z izvorom moči povezuje vaša triglava gora.

 

Maria Ana Kolman

12.12.2014

http://www.prebujenjezavesti.si/index.php/zapisi/150-pogovor-z-altajsko-samanko

Lepo je če deliš