Odgovori na: Prezrti/podcenjeni minerali

Forum Duhovnost Forumi Kristali Prezrti/podcenjeni minerali Odgovori na: Prezrti/podcenjeni minerali

#61666
tadej pretner
Moderator

BARIT
Rombični BaSO4
Pogoste primesi: Al, Ca, C, Fe, Pb, Ra, Sr
Trdota: 3–3,5
Gostota: 4,5g/cm3
Element: zemlja-eter

Barit je najpogostejši barijev mineral, pojavlja pa se v sila raznolikih kristalnih formah. Hrvaški kultni avtor s področja mineralogije dr. Fran Tućan navaja cca 250 različnih oblik, od katerih so verjetno najlepše t.i. baritne rože. Lahko je različno obarvan, npr. rjavkast, sivkast, rumenkast, modrikast, največkrat pa je brezbarven ali bel. Pogostokrat ga najdemo skupaj s sulfidnimi rudami, tako da večkrat nastaja v žilah, skorjastih, listastih ali vlaknastih agregatih, kjer kristalov ne tvori. Lahko je prozoren do neprozoren, nepravilnega in neravnega loma, razkolnost pa je popolna, vzporedno s podlago in ploskvami prizme. V vodi in kislinah ni topen. Njegova uporaba je razmeroma pogosta v industriji; uporabljajo ga kot dodatek v izplakah pri naftnih vrtinah, v gradbeništvu kot primes cementu, v papirni, steklarski in gumarski industriji ter v proizvodnji eksploziva.

Izvor imena: Leta 1800 mu je dal ime Dietrich Ludwig Karsten, izpeljal pa ga je iz grške besede barys, ki pomeni težek.

Nahajališča: Nemčija, Velika Britanija, Romunija, Italija, Češka, Slovaška, ZDA …
V Sloveniji so ga našli v rudniku svinca Sitarjevec (Litija), na Remšniku, blizu Šentilja, v preteklosti pa je bilo znanih še več nahajališč barita; rudnik barita je bil npr. v Plešah pri Škofljici.

Možnosti zamenjave: Vizualno je sicer lahko podoben sadri, aragonitu in še nekaterim mineralom, vendar pa ga zaradi velike teže od njih zlahka ločimo.

Ponaredki: Barita zaenkrat ne ponarejajo.

Tradicionalna uporaba: V glavnem ni znana, saj je pod tem imenom znan šele od leta 1800. Očitno pa so baritne rože uporabljala nekatera indijanska plemena v ZDA, v obredih zdravljenja Zemlje. Verjeli so, da so jih »izklesali« duhovi mrtvih bojevnikov, ki imajo moč, da se ponoči vračajo iz Večnih lovišč na Zemljo in sicer z namenom, da ji pomagajo. Zato so veljala mesta, kjer so bile v naravi baritne rože, za sveta.

Uporaba danes: V energijskem smislu je barit kamen nasprotja. Njegova teža in kristalizacija kažeta na prisotnost elementa zemlje, v energijskem smislu, sploh pri svetlejših primerkih, pa je izrazito duhovna in zaobjema predvsem energijske frekvence, ki so v domeni šeste in sedme čakre, v nekaterih barvnih odtenkih pa se dotakne tudi nižjih čaker.
Njegova elementarna kombinacija (zemlja – eter) je povezana s sanjami oziroma izven telesnimi izkušnjami. V fazi sanj duša/zavestnost zapusti fizično telo in se poda v energijske svetove (eter), fizično telo pa se poveže z energijo Zemlje in se obnavlja. In to je proces, ki ga energija barita podpira na vseh ravneh: obnova telesne energije, sposobnost, da si sanje zapomnimo in prek njih opažamo določene življenjske vzorce, sposobnost zavestne astralne projekcije … V ta namen ga dajemo pod posteljno blazino ali uporabljamo v stiku s kožo.
V prvi vrsti je kamen šeste čakre, kajti to je čakra našega fokusa, ki ga lahko usmerjamo na materialni (element zemlja) ali pa v energijski svet (eter). Stimulira spontano usmerjanje fokusa v energijski svet, skozi katerega ozavestimo povezavo z vsemi bitji, kar konstruktivno vpliva na naše odnose. Po dolgotrajnem druženju z vibracijami barita se naši odnosi spremenijo tako, da v komunikaciji ne delujemo več skozi etiketiranje; nihče namreč ni le dober ali le slab, a pri etiketiranju, ki je sicer običajen način komunikacije, vzbudimo v vsakem ravno tiste kvalitete/slabosti, ki so skladne z našimi prepričanji. Energija barita pa na našo komunikacijo vpliva tako, da v vsakem iniciramo najboljše; povraten učinek je tak, da nam ljudje zaupajo in nas podpirajo.
Načeloma vibracija barita poleg sposobnosti stika z energijskimi svetovi krepi intuicijo, ki je dejanska in ne zgolj kontekstualna, življenje pa nam obogati s številnimi »srečnimi naključji«.
Barit je lahko v veliko pomoč terapevtom, ki delajo z energijami torzijskega polja, saj jim lahko bistveno pomaga okrepiti sposobnost kreacije torzijskega polja. Učinki bodo najhitrejši, če z baritom izvajajo varianto zazen meditacije: V levo roko damo kristal barita, se sprostimo in se prepustimo njegovi vibraciji, potem pa usmerimo pozornost v notranjost fizičnega telesa, jo opazujemo in premagamo vsako željo po tem, da med meditacijo premaknemo katerikoli del telesa.
Ker je barit v energijskem smislu eden najbolj podcenjenih kamnov, podajam še nekaj primerov njegove praktične uporabe:
• V stiku s kožo nam pomaga do spontanosti.
• Če želimo okrepiti spominsko funkcijo možganov, ga uporabljamo skupaj z azuritom, hematitom ali smaragdom.
• Na komunikacijske sposobnosti najbolj vpliva modri barit (meditacije ali stik s kožo).
• Rumeni barit vpliva tudi na razvoj praktičnega mentala (kako nek načrt izpeljati).
• Kadar imamo vneto grlo, gnojno angino, otekle bezgavke pa tudi bolečine v trebuhu, vzamemo barit v levo roko, se prepustimo njegovi vibraciji, nato pa se osredotočimo na prizadeto področje.

Ker je mehak, je iz njega težko delati nakit. Barij je sicer strupen – ni za eliksirje.

(Opis kamna je iz knjige Enciklopedija izbranih zdravilnih kamnov, ki izide sr3edi maja 2016)

Lepo je če deliš