Reply To: 2012 –>

Forum Duhovnost Forumi Duhovna rast 2012 –> Reply To: 2012 –>

#5276
Anonimnež
Nedejavno

Maji sporočajo: »Vsi smo eno, zavedajmo se tega«

Članki, 17. 7. 2010, Primorske novice

Maji sporočajo: »Vsi smo eno, zavedajmo se tega«
by admin
1 person liked this – you
Shared by you
Začenja se zadnje obdobje majevskega koledarja

Majevska piramida v Chichen Itzi z devetimi stopnicami, ki ponazarjajo evolucijo zavesti

O koledarju, ki so nam ga zapustili stari Maji, zadnje čase veliko govorijo in pišejo predvsem zaradi letnice 2012, ko se koledar konča. Kaj se bo zgodilo takrat? So Maji napovedali konec sveta? “V popolnem nasprotju z majevskim koledarjem je, da razmišljamo o datumu v prihodnosti, ko naj bi se zgodilo nekaj dramatičnega. Na ta način se le izogibamo lastni odgovornosti. Majevski koledar govori o nas samih. Mi smo tisti, na katere smo čakali,” trdi švedski znanstvenik dr. Carl Johan Calleman in hkrati opozarja, da se 17. in 18. julija 2010 začenja zadnja faza slovitega koledarja.

Vse ob svojem času, pravi pregovor. Zato najprej razčistimo, kdaj se majevski koledar pravzaprav konča, saj so datumi in letnice pri koledarju ključnega pomena. Medtem ko večina raziskovalcev omenja letnico 2012, natančneje 21. december 2012, je dr. Carl Johan Calleman izračunal, da se koledar konča že 28. oktobra 2011.

Maji napovedujejo spremembe

Pomen konca svojega koledarja so Maji obrazložili v enem samem zapisu, ki so ga našli pri obeležju Tortuguero. Zapis pravi, da se bo 28. oktobra 2011 na Zemljo spustila devetstopenjska entiteta, imenovana Bolon Yookte. To, prevedeno v nam razumljiv jezik, pomeni, da se bo takrat v popolnosti manifestirala kombinacija devetih kozmičnih sil oz. devetih valov razvoja zavesti. “Maji nikakor niso napovedovali konca sveta,” trdi dr. Calleman. “Govorijo o zaključku, izpolnitvi evolucijskega procesa, ki poteka že vse od velikega poka, od začetka časa.”

Dr. Carl Johan Calleman: “Čakamo le na nas same, na svojo lastno transformacijo”

Devet kozmičnih sil pomeni devet evolucijskih stopenj v majevskem koledarju, ki ponazarjajo sistem razvoja zavesti (glej risbo). Če pogledamo zgodovino, datumi, ki so jih Maji zapisali kot mejnike teh stopenj, sovpadajo s pomembnimi dogodki v človeški zgodovini. Sedmo obdobje, ki se je začelo leta 1755, tako sovpada z obdobjem razsvetljenstva, katerega predhodnica je bila renesansa.

Tudi predzadnji, osmi val zavesti, ki se je začel leta 1999 in v katerem trenutno smo, sovpada s spremembami, ki smo jim bili priča. Vsako obdobje pa ima tudi svojo predhodnico, ki nekaj let pred uradnim začetkom sproži pričakovan razvoj oziroma zavestni preskok. Pri osmem valu je bilo to leto 1987, čas t. i. harmoničnega približevanja, kateremu je med drugim sledil padec berlinskega zidu z zbliževanjem Vzhoda in Zahoda.

Majevski koledar nam torej lahko služi kot pomoč, orodje za sprožitev družbenih in duhovnih sprememb – seveda ko je čas zrel in dovolj velika kritična masa ljudi, ki so se pripravljeni spremeniti.

Vstopamo v zadnje obdobje

Zadnje, deveto obdobje majevskega koledarja se po Callemanovi razlagi začenja 9. marca prihodnje leto in bo trajalo do 28. oktobra. Zelo kratko bo, saj je vsaka stopnja majevskega koledarja dolga le dvajsetino predhodne. Zato imamo občutek, da čas vedno hitreje teče, in zato so tudi dogajanja vse bolj dramatična.

Predhodnica devetega vala, t. i. zavestno približevanje, pa nastopi 17. in 18. julija, zato je dr. Calleman v javnem pismu pozval ljudi, naj se na to pripravijo.

“Majevski koledar opisuje proces, ki teče od začetka časa in postopoma dviguje ljudi na višje stopnje zavesti. Kot del tega procesa se človeštvo zdaj približuje začetku nove stopnje, devetega vala, ki naj bi nas pripeljal v zavest enosti, ki je doslej še nismo izkusili. Rešitve iz preteklosti ne bodo več uporabne, razviti moramo nov nivo kreativnosti,” opozarja švedski znanstvenik.

Ljudje so že v obdobju osmega vala doživljali močne duhovne izkušnje, se med seboj povezovali in razmišljali bolj celostno. V svetu so se zgodile velike spremembe. “Podobno se bo dogajalo tudi v teh dneh,” trdi dr. Calleman, ki je na osnovi proučevanja majevskega koledarja v preteklosti že napovedal dogodke, ki so se kasneje uresničili. “Nekaj napovedi je bilo tudi napačnih, tako da ne morem z gotovostjo trditi, kaj se bo zgodilo,” priznava. A že leta 2004 je pravilno napovedal začetek globalnega finančnega kolapsa konec leta 2007, katerega posledica naj bi bil konec prevlade ZDA in Velike Britanije. Trdi tudi, da bo ideja abstraktnih vrednosti izgubila svoj pomen. Pri tem misli na vse digitalne zapise na računalnikih, pa tudi na papirju natisnjen denar.

“Pred kratkim sem dobil sporočilo Johna Kimmeyja, ki je sledil enemu od starešin Hopi Indijancev,” pripoveduje dr. Calleman.

“Sporočilo Hopijev je zelo podobno majevskemu, le da Maji bolj natančno opredeljujejo čas. Zadnjih 5000 let je pri ljudeh prevladovalo dualistično razmišljanje. Hopiji govorijo o ljudeh z dvema srcema. Ljudje z dvojnim razmišljanjem naj bi bili za Zemljo isto kot rakaste celice za telo. Če razmišljate dualistično, sebe doživljate kot posameznika, čigar interesi so ločeni od ostalega stvarstva. Taka miselnost in njene posledice so zelo škodljive za planet, kar danes ni težko opaziti.”

Poglobimo se vase

Hopiji govorijo o času, ko se bodo vrnili ljudje z enim srcem. “Nikogar ni, ki bi ga čakali, čakamo le na nas same, na svojo lastno transformacijo v ljudi z enim srcem,” razlaga dr. Calleman in priznava, da ne ve natančno, kako to storiti. “A nekaj vem. Brez močne namere ne bo šlo. Zakon privlačnosti pravi: če nekaj iščete, morate biti pripravljeni to sprejeti. Če nimate v sebi tistega, kar si želite postati ali doseči, se to ne bo zgodilo. Torej moramo tudi enost začutiti v sebi. Če nimamo želje po njej, zakaj bi se zgodila?”

Dr. Tadeja Jere Lazanski: “Vse se dogaja znotraj nas”
Foto: Neva Volarič

Ta konec tedna se torej začenjajo priprave, gradnja baznega tabora za vzpon na višji nivo zavesti, slikovito opisuje dr. Calleman in predlaga, da pogledamo vase in si iskreno razjasnimo svoje namene. “Če si želimo doseči novo stopnjo zavesti, potem se bo to uresničilo. Ta proces se seveda ne bo končal v dveh dneh. Le ozavestili ga bomo. Razumete, kaj želim povedati? Res predlagam, da se poglobimo vase. Vsi imamo izkušnjo enosti, ampak včasih zdrsnemo nazaj v dvojnost. Zdaj pa moramo širiti željo, namen po dvigu zavesti, da se bo to tudi zgodilo.”

Zato dr. Calleman poziva ljudi, naj se v teh dneh umirijo, gredo v naravo in začutijo povezanost z vsemi ljudmi, planetom in vesoljem. “Zame to pomeni klic upanja in novo stopnjo v življenju, v katerem ne bo več prevlade močnejših nad šibkejšimi, ne bo več konfliktov in želje po razbijanju harmonije. Ljudje bodo bolj pozitivni, dogodki pa manj dramatični. To ni oprijemljiva informacija. Ne verjamem, da je resničnost po zaključku koledarja napisana, če me razumete. Sami jo moramo ustvariti. Vsakdo, ne glede na to, kje se nahaja, kateri religiji pripada, kakšen je njegov pogled na svet in kaj si misli o majevskem koledarju, bi se moral zavedati enosti. Okoli te zavesti bi se morali povezati.”
Carl Johan Calleman je doktor znanosti s področja fizikalne biologije. Na univerzi Georgea Washingtona v Seattlu se je kot raziskovalec specializiral za področje rakastih obolenj. Že od leta 1979 z znanstvenega vidika razlaga majevski koledar. “Sem edini profesionalni znanstvenik, ki trdi, da ima majevski koledar poseben pomen. Strokovnjaki in raziskovalci majevske kulture študirajo koledar kot tak, nihče pa ne raziskuje njegove povezave z razvojem planeta. Ko sem leta 1979 prvič prišel v Mehiko in Gvatemalo, sem si rekel, hej, Maji so nekaj vedeli! Koledar skriva resnico, na katero smo pozabili,” pravi Calleman.

Dr. Calleman verjame, da bodo dogodki, ki se bodo zvrstili v n
aslednjih dneh, zaznamovali potek razvoja naše civilizacije. “S tem, ko bomo sprožili namero, da dosežemo zavest enosti, bomo sprožili deveti val. V zadnjem obdobju je veliko ljudi občutilo povezanost z vsemi živimi bitji, planetom. Te izkušnje so bile radostne in izpolnjujoče, niso pa spremenile sveta kot celote. Bile so preveč v nasprotju z materialističnim pogledom na svet, ki vidi božansko kot nekaj ločenega od človeka. Vendar je veliko ljudi izkusilo energije, ki so bile mnogo močnejše od njih samih in za katere so imeli občutek, da jih vodijo. Občutili so vesoljski načrt, ki usmerja njihova življenja. V vsakodnevnem življenju govorimo, da so nam bile nekatere stvari namenjene, druge pa ne. Spremembe zavesti bodo vse močnejše, bolj ko se približujemo koncu koledarja. Kot da bi nas vesoljski načrt pozival, da se zavemo, da smo tu z razlogom.”

Individualne izkušnje enosti pa so le drobci. Namen, da bi bili enotni, še ni globoko zasidran v človeštvu. Zato je točka zavestnega približevanja danes in jutri enkraten dogodek, ki bo ljudi povezal v skupni nameri in jim dal upanje in vizijo za prihodnost. “Na devetem valu, ki bo najmočnejši doslej, bomo težko jadrali brez tega zavestnega namena,” je prepričan dr. Calleman.

Spremembe lahko opazujemo tudi zunaj nas. “Družbene strukture se rušijo. Veliko stvari, ki ne bodo v skladu z zavestjo enosti, bomo ugledali v novi luči. Vse več ljudi izgublja vero v institucije, tudi verske, v banke in politike. Svet v prihodnje ne bo več deloval po istih načelih. Zavest enosti bo temelj za nove rešitve. Ne bi smeli kritizirati starega sveta, pač pa moramo ustvariti pozitiven namen, da kaj spremenimo. Ne gre za naš osebni razvoj, pač pa za razvoj civilizacije kot celote. Potrebna pa je kritična masa ljudi, ki bo sprožila iskren namen,” pravi dr. Calleman in razlaga, da zavest enosti ne pomeni konformizma, da bomo vsi enaki.

Za komentar Callemanovih napovedi smo prosili Tadejo Jere Laznaski, doktorico znanosti s področja informacijskih sistemov in prodekanjo Turistice, ki je lani za svojo študijo o evoluciji zavesti pri starih Majih in sodobnih miselnih sistemih prejela pomembno mednarodno priznanje za znanstveno odličnost.

“Sistemsko mišljenje kot orodje teorije sistemov povezuje, združuje. Dr. Calleman želi povedati, da smo vsi del civilizacije, in da je vse, kar moramo storiti, da zavestno razmišljamo o enosti z vsem in vsakim. Že pred leti je v svoji knjigi Vodena evolucija družbe (Guided Evolution of Society) podobno razmišljal in napovedal njen avtor, eden pomembnih znanstvenikov teorije sistemov prof. Bela Banathy. Dr. Calleman razpravlja o zadnjih štirih stopnjah majevskega koledarja, ki so pomembne za evolucijo človekove zavesti, Banathy pa v omenjeni knjigi razpravlja o štirih velikih prelomnicah za človeka. Pojav prve generacije človeka – homo sapiens sapiens (HSS), druge generacije – poljedelska revolucija, tretje generacije – znanstveno industrijska revolucija in četrte generacije, ki smo ji priča danes – velika transformacija v obstoju človeka, ki se začenja zavedati lastne evolucije. Oba govorita o združeni zavesti, o enosti in povezanosti. Tudi Banathy uporablja besede, kot so ravnovesje, harmonija, notranja skladnost sociokulturnega sistema, sinergija, simetrija. Ko posameznik zavestno razmišlja o teh pojmih in jih skuša dosegati in občutiti v sebi, se približuje zavesti enosti, notranjega miru, ustvarjalne zadovoljnosti in harmonije ter tako deluje tudi navzven. Če je sistem usklajen znotraj, je skladen tudi navzven. Vloga posameznika ni, da bi razmišljal o kakršnemkoli vesoljskem načrtu, temveč da sebe zavestno pripravi do tega, da so njegove misli, besede in dejanja usmerjeni v lastno harmonijo, ki ga vodi v zunanje harmonične odnose. Vse se dogaja znotraj nas, tisto, kar je zunaj, je le odsev našega notranjega stanja,” pravi dr. Tadeja Jere Lazanski.

Novi svet bo zelo drugačen od konformističnega. Zavest enosti pomeni veliko več različnih stališč in življenjskih slogov, kot smo jih bili vajeni doslej. Ljudje se bodo združevali v svoji različnosti in skupaj izrazili namero za prihodnost. Upanje za prihodnost torej leži v sozvočju z vesoljskim načrtom, ki so ga v koledarju zapisali Maji. “Samo tako bomo občutili vodstvo, kar nam bo zelo koristilo v časih, ko bodo stare družbene strukture najverjetneje razpadle. Hopiji pravijo, bodimo dobri drug z drugim. Časi samotnih volkov so minili. Preživimo lahko le, če združeni delujemo za skupen cilj. Če nič drugega, nas bodo naravne katastrofe opozarjale, da smo dosegli konec slepe ulice. Zavestno približevanje ustvarja mrežo v zelo širokem pomenu besede. Zavestno bomo soustvarjali svojo izkušnjo.”

Postali bomo transparentni

Prav v ta namen dr. Calleman ta konec tedna organizira velike manifestacije na štirih koncih sveta: v Singapurju, Skandinaviji, Južni Afriki in ob majevskih piramidah v Mehiki, kjer bodo sodelovali tudi majevski starešine. “Če smo se doslej pogovarjali z bogom ali neko višjo energijo in prosili za avto, hišo ali partnerja, je zdaj čas zrel, da prosimo za vodstvo. Vprašajmo se, kaj lahko storimo, da pomagamo procesu tranzicije, da manifestiramo božanski načrt majevskega koledarja. Vse, za kar prosimo, naj bo podrejeno temu načrtu. Poslušajmo resnične odgovore, ne tistih, ki laskajo našemu egu.”

“Konec sveta” torej pomeni konec razmišljanja pretežno z levo polovico možganov. Kot napovedujejo Maji, naš um na svet ne bo več gledal skozi razne filtre. “Postali bomo transparentni. In verjamem, da je prav ta zavest – da bomo videli realnost tako, kot je, brez ločevanj – tisto, na kar smo čakali,” je prepričan dr. Calleman.

In kaj piše na koncu majevskega koledarja? “Če lahko potuješ v času, zakaj bi ti potem služil koledar?”

ALJA TASI

vir  http://aljatasi.com/2010/07/maji-sporocajo-»vsi-smo-eno-zavedajmo-se-tega«/

Lepo je če deliš